Svartorp

Ängaholm, Stora Svartarps Grenadiertorp

1760 bebott av Per Larsson, född 1728 och Naja Johansdotter, född 1739, samt barnen Sara, född 1756, Carl, född 1759 och Magnus, född 1763. Ryttare 1775 var Nils Svanbäck, född 1750.

I början av 1800-talet bodde Dragonen Magnus Kejs och Stina Johansdotter där. De flyttade till Kejsarekulla Grenadiertorp.

Därefter bodde arrendator Anders Larm och Inga Andersdotter där, som sedan flyttade till Långhults Grenadiertorp.

1817 bodde där Per Vallin, född 1780 och hustrun Stina Lisa, född 1779.

Näste som bodde där var Anders Jerimiasson och Maria Jonsdotter. 1829 flyttade de till Kejsarekulla Grenadiertorp. Samme.år inflyttade Olof Petter Jonsson och Katarina Nilsdotter som flyttade till Ljungkullen 1834.

1838 inflyttade Johan Fredrik Jonsson, född 1803 som flyttade därifrån 1843.

Inflyttade från Alseda 1850 Johannes Andersson och Maria Sofia Nilsdotter som sedan flyttade till Stenkvill.

1858 inflyttade från Skirö Anders Frithiof, född 1827 och Lena Stina Karlsdotter, född 1824 i Åseda. Deras barn: Karl Gustav, född 1855, Ida Charlotta, född 1857, Augusta, född 1859, Johan Emil, född 1863 och Anetta Sofia, född 1867. Anders Frithiof blev dömd för stöld och avsatt som Grenadier 1871. Han flyttade sedan till Granelund.

Grenadier därefter blev Sven August Strid, född i Lekaryd. Han utflyttade till Malmö 1876.

Arrendator därefter var avskedade Grenadieren Johannes Sköld och Maria Jonsdotter, som sedan flyttade till Rosenholm under Råsa.

Inflyttad från Nottebäck 1874, Grenadieren Johan Petter Danielsson Fast, född 1852 i Korsberga och gift med Maria Lovisa Johannesdotter Lind, född 1857 och dotter till Johannes Lind i Alekullen. Deras barn: Karl Oskar, född 1879, Ida Sofia, född 1880, Karl Johan, född 1882, Hilda Maria, född 1882, Frans Oskar, 'född 1885, Clas Victor, född 1888 och Selma Elvira, född 1890. 1895 flyttade de till Lemnhult.

Näste som bodde där var Anders Magnus Johansson, född 1820.

Från Virserum inflyttade Johan Zakris Magnusson och Anna Stina Pettersdotter, som 1903 flyttade till Överåkra. Från 1904 till 1906 bodde August Berg och Augusta Johansdotter där.

1906 flyttade Axel Svensson till Ängaholm och 1915 inköpte han fastigheten.

Blomsberg (56)

Ett torp längst ut på Lilla Svartorps marker.

1835 inflyttade från Höghult Anders Larsson, född 1787 och Maria Germundsdotter, född 1796. Deras barn: Catarina, fodd 1821 och Johan, född 1825. De flyttade därifrån 1841.

Inflyttad från Kalmar till Näshult och flyttat till Blomsberg 1846, Johan Pettersson som var född 1806 i Nye och Lena Stina Jonsdotter, född 1813 i Madesjö. Fostersonen Gustav Vilhelm, född 1831 i Stenberga.

På 1850-talet inflyttade Jonas Petter Blomberg, född 1817 och Fredrika Johansdotter, född 1819. Deras barn: Jonas Petter, född 1843, Karl August, född 1847, Gustav Alfred, född 1849, Klas Vilhelm, född 1855, Ida Kristina och Emma Karolina, födda 1856 och döda samt Johan Emtl, född 1861.

Blomberg hade 4 kronor och 8 kappar säd om året i fattighjälp. Sonen Jonas petter utflyttade 1866 och Karl August flyttade till Lemnhult 1871. Jonas Blomberg dog 1872. 1883 var änkan Fredrika Blomberg utackorderad som inhysehjon hos Petterssons i Oxhagen för 6 kronor och 4 kbf. säd. Hon dog samme år. Yngste sonen Johan Emil utflyttade till Stockholm 1884.

Aspelund (57)

Backstuga under Stora Svartorp.

1858 inflyttade Carl Magnus Johansson, född 1822 i Nye och Johanna Sofia Johansdotter, född 1832 i Virserum. Deras dotter Maria Lovisa, född 1862. Carl Magnus Johansson hade arbetsbeviljning till Östergötland 1874. Dottern Maria Lovisa gifte sig 1883 med Grenadieren Johan Petter Kjellstrand och flyttade till HöghultAlmsgårds Soldattorp. Hustrun Johanna Sofia dog 1885.

Den 10 april 1889 överenskom fattigvårdstyrelsen med Kjellstrand i Nyäng, att han skulle taga hand om sin svärfar Carl Johansson som var sjuk, för 50 öre i veckan. Denne dog samma år.

1889 inflyttade från Almsgårdens Soldattorp nålmakaren Karl Magnus Vennerholm och Anna Sofia . Deras yngsta dotter Ida Sofia flyttade till Virserum 1894. Vennerholm som var sjuklig och hade värk dog 1900 och hustrun Anna Sofia dog 1908. 1909 revs stugan och flyttades till Granstorp där den byggdes upp av Ernst Svensson i Svartarp.

Nyelund

Backstuga under Svartarp, uppbyggd i början på 1860-talet.

1863 inflyttade från Gärdet i Kejsarekulla Johan Petter Svensson Sällman, född 1835 i Nye och Anna Maria Karlsdotter, född 1837 i Vitserum. Deras dotter Jenny, född 1864. De flyttade därifrån 1866.

Därefter inflyttade Johannes Andersson, född 1819 i Myresjö och Johanna Maria Jonsdotter, född 1836 i Näshult. Deras son Karl Johan, född 1870. Utflyttade till Åseda 1872.

Inflyttad 1871 från Serarp Larensius Alfred Pettersson, född 1836 och Kristina Danielsdotter, född 1834. Utflyttade till Hovmanstorp 1874.

Samma år ditflyttade från Höghult Norrgårds Soldattorp soldaten Karl Petter Högberg och Anna Sofia Magnusdotter. Året efter flyttade de till Korsberga.

1879 inflyttade från Svensholm, Hulu skräddaren Johan Petter Jonsson och Mathilda Sofia Magnusdotter som flyttade till Elmedal i Häradssjögle 1881,

1881 inflyttade Johan Viktor Bohman från Skirö. Han var handlare och startade en affär i Svartarp. 1886 gifte han sig med Ida Maria Karlsdotter från Åseda. De hade två flickor som hette Selma och Maria. Affären lades ned 1933. Därefter revs huset och ett nytt bostadshus byggdes upp på stuguplanen.

Nyelund

Ett torpställe. Inflyttad 1843 från ½ mtl. Svartarps Storegård,

Carl Magnus Magnusson, född 1815 och hustrun Lena Katarina Svensdotter, född 1823. Deras barn: Johan Magnus, född 1844, Karl Petter, född 1846, Nicklas Victor, född 1849, Anna Maria, född 1853, Sofia Katarina, född 1854 och Gustav Algot, född 1858. Karl Magnus Magnusson dog 1862. Lena Katarina dog 1893.

Därefter bodde muraren Klas Vilhelm Karlsson där. Han var född 1849 och gift med Magnussons dotter Sofia Katarina. ls Änkan Johanna Gustava Jonsson som bodde i Nylund dog 1922, 89 år gammal. Katarina Sofia Karlsson dog 1937. Därefter bodde Alf Lindkvist där i ett par år.

Björkelund

Backstuga under Stora Svartarp. På 1850-talet bodde där änkan Lena Pettersdotter, född 1785 i Virserum. Hon var fattighjon och erhöll 1 tunna säd och 2 Riksdaler om året i fattighjälp. Hennes man hade för stöld varit på fästning 1839.

Därefter bodde Lisa Katarina Johansdotter där. Hon var född 1808 och hade en förlamad hand och icke arbetsför. Hennes dotter Anna Karolina, född 1846 flyttade till Fagerhult 1876. Lisa Katarina dog 1889.

1864 inflyttade till socknen lumpsamlare Petter Fredrik Blomberg, född 1831 i Skede och Lisa Gustava Johansdotter, född 1821. Deras barn: Sofia Christina, född 1862, Karl Emil, född 1863 och Oskar Teoder, född 1864. Hustrun Lisa Gustava dog 1897.

Den 2 april 1902 inkom anmälan att Petter Blomberg under Svartarp blivit liggande i sjukdom en längre tid hos Lars Lindgren i Sjögle, Åseda med begäran om hjälp, dels att hämta honom därifrån, samt vårda hans hälsa genom lasarett eller annan lämplig sjukvård och betala den kostnad som kan överenskomma med Lindgren i Sjögle, uppdrogs åt N. P. Johansson i Rosjöholm att draga försorg om. Petter Blomberg dog 1902. Dottern Sofia Christina dog 1922.

1916 inflyttade Axel W. Svensson, född 1886 och Anna Emilia Frank, född 1895. De flyttade därifrån 1919.

1922 flyttade Adolf och Selma Kjellgren till Björkelund.