Serarp

Kvintatorp (146) Serarps Soldattorp

Bebott i början på 1800-talet av Jonas Qvent, född 1773 och Sara Månsdotter, född 1774.

Därefter bodde Daniel Larsson och Marta Stina Andersdotter där. De flyttade till Sandvik 1836.

Samme år inflyttade Jonas Andersson från Åseda. Han var född 1814 och Fredrika Danielsdotter, född 1807 i Näshult.

Inflyttad 1856 från Stenberga. Jonas August Asplund, född 1833 och Carolina Jonsdotter, född 1836 i Nye. Deras son, Jonas Isak som föddes 1861, dog 1863 och samme år dog Carolina .

Näste som bodde där var August Pettersson Adplund, född 1848 i Näshult som reste till Amerika 1883.

1882 inflyttade från Ödmundetorp Anders Gustav Gustavsson. född 1861 och Sofia Svensdotter, född 1853 samt deras dotter Klara Johanna, född 1881. 1883 reste de också till Amerika.

Inflyttad 1886 från Nottebäck, Melker Jonsson, född 1856 och Emma Lovisa Danielsdotter, född 1862. Deras barn; Helena Sofia, född 1885 och Johan Josef, född 1886. Hela familjen reste till Amerika 1888.

Inflyttad från Åseda 1889, Jonas Petter Hagberg, född 1867 och Augusta Emilia Vilhelmsdotter, född 1865. Deras dotter hette Anna Gunhild, född 1892. Hagbergs flyttade därifrån till Kejsarekulla 1893.

Därefter inflyttade från Virserum Johan Markus Kron och Elin Karlsdotter samt barnen Gottfrid, Karl, Josef, Anna och Ernst. De flyttade därifrån 1903 och 1904 flyttade de till Väktaretorpet.

1904 flyttade Johan Petter Hagberg åter till torpet och bodde där till 1907. Året efter inflyttade tvätterskan Klara Johanna Axelsson, född 1867. Hon flyttade därifrån 1913.

Sandvik (147)

Var ett av de äldsta torpen där det vid Laga Skiftet i Serarp 1839 var en åker på 17 kappeland odlad.

1830 var det bebott av Johannes Jonsson, född 1806. Därefter av Petter Danielsson, född 1778 och död 1835. 1836 ditflyttade från Soldattorpet Daniel Larsson, född 1800 i Stenberga och Marta Stina Andersdotter, född 1808 i Nottebäck. Deras barn: Stina Lisa, född 1835, Eva Sofia, född 1846 och Marta Maria, född 1849. Daniel Larsson var utfattig och liksom 60 andra fattiga torpare och backstugusittare blev han befriad från sina kommunalutskylder när de granskades vid kommunalstämman den 14 februari 1869. Hustrun Marta Stina dog 1879. Dottern Stina Lisa flyttade till Nye 1881. Daniel Larsson dog 1884.

Lundal (148)

En backstuga.

Omkring 1830 flyttade änkan Catarina Andersdotter dit. Hon var född 1763 och död 1833. Därefter änkan Magdalene Andersdotter, född 1762 och hennes son Karl Magnus, född 1804. Sedan bodde sonen Karl Magnus där och han var gift med Stina Sofia Magnusdotter, född 1801 i Näshult. De hade en dotter Anna Sofia, född 1846 som var sjuklig. Karl Magnus dog 1856 och Stina Sofia dog 1871.

Inflyttad 1887 från Skirö, Karl August Jonsson, född 1858 i Stenberga och Emma Charlotta Nilsdotter, född 1857 i Virserum. Deras barn: Signe, född 1882, Hulda, född 1884, Gunnar, född 1890 och Gerda, född 1895. 1901 flyttade de från Lundal till skjutsstationen.

Näset (198)

På en udde vid Serarpsjön som på 1820-talet beboddes av Grenadieren Sven Blixt, född 1786 i Näshult och Catarina Nagnusdotter, född 1790 i Nottebäck, död 1836.

När Laga Skiftet hölls i Serarp var det en åker på 8 kappeland uppodlad vid Näset.

Pettersborg

En backstuga i Serarp strax intill landsvägen.

1825 inflyttade från Gullarp smeden Fredrik Zakrisson Blomgren, född 1799 i Näshult och Katarina Pettersdotter, född 1807 i Virserum. Deras barn: Anna Fredrika, född 1828, Johan, född 1837, Marta Lovisa, född 1843 och Eva Christina, född 1854.

Blomgren som var utfattig, fick av socknen hjälp till att uppföra en smedja. Till entreprenör Daniel Larsson 4:25. 5 kalvskinn till bälg 7:24. 10 tolfter svallar 3:36. spik -:36. 1 läst kol 3:- . 2 lispund jarn 3:16. 2 pund stål -:24. Smeden Fredrik Blomberg dog 1883.

Den 10 oktober 1888 beslöts pa kommunalstämman att änkan Blomgren skulle hava bräder till täckning av sin stuga. Änkan och dottern Anna Fredrika dog 1889.

1890 försåldes smeden Blomgrens stuga för 20 kronor. Stugubyggnaden samt lösöre efter smedens hushåll i Serarp gick till kr. 59:07. Därefter inflyttade från Frutorpet änkan Johanna Kristina Johansdotter. Hos henne bodde barnen Charles Rudolf och Ture Barned som voro födda i New York. 1908 flyttade de därifrån.

Samme år inflyttade Nils Petter Johannesson som var född 1852. Den sista som bodde där var Sofia Nilsson. Stugan kallas därefter för Fia-stugan och den står kvar fortfarande.

Aspelund (149)

Inflyttad från Lemnhult 1827, Johan Nilsson som var född där 1796 och Anna Stina Svensdotter, född 1801 i Vetlanda. Deras barn: Anna Lovisa, född 1828, Johanna Lisa, född 1833 och Lena Gustava, född 1840. Dottern Anna Lovisa hade två barn: Johan Gustav, född 1853 och Anna Stina, född 1865. Hustrun Anna Stina dog 1867 och Johan Nilsson dog 1871. Anna Lovisas son, Johan Gustav flyttade till Stockholm 1876.

Den 10 okt. 1887 beslöts att Anna Jonsson i Aspelund skulle få 5 kronor för omtäckning av sin stuga. Hennes son, Anton flyttade till Stenberga 1899.

1913 beslöts, att även Anna Jonsson skulle flytta till ålderdomshemmet när det skulle tagas i bruk på nyåret. Men eftersom fattighjonet nekade att flytta in i ålderdomshesmet, så beslutades att ej tilldela henne något understöd i sitt hem till dess hon flyttade dit, där hon skulle få sin fulla försörjning.

Nylund

Bebodd först av Jonas Anders Jonsson och Thilda Carlsdotter, båda födda 1846 i Näshult. Deras barn: Jonas, född 1874, Karl August, född 1876 och Mathilda Christina, född 1881. Hustrun Thilda dog 1882. Samme år gifte Jonas om sig med Anna Maria Johansdotter, född 1840. De hade en dotter, Klara Elisabet, född 1883.

1886 inflyttade från Näsgärde Jonas August Andersson, född 1830 i Virserum och Sofia Fredrika Magnusdotter, född samme år i Näshult, Deras son Karl August, född 1871, flyttade till Stenberga 1906.

Därefter inflyttade Jordbruksarbetaren Klas Petter Jonsson från Lemnhult. Han hade förut bott i Borensberg och var född 1860 i Djupanäs. Han dog 1944.

Stugan revs sedan, men en ny byggdes upp på samme ställe.

Ekholm (197)

Backstuga sedan 1860-talet.

Bebott först av Jonas Andersson, född 1814 i Åseda och Fredrika Danielsdotter, född 1807 i Näshult. Deras barn: Johan, född 1843, Sofia Karolina, född 1847 och Klas Petter, född 1850. Sönerna utflyttade 1867. Johan hade arbetsbeviljning till Stockholm 1874 och sju år senare reste han till Amerika. Fredreik Danielsdotter dog 1880 och Jonas Andersson dog 1888. Johan som kallades för Buller-Johan kom sedan tillbaka från Amerika till Ekholm, där han sedan bodde tillsammans med sin syster Sofia. Johan dog 1928 och Sofia flyttade 1930 till ålderdomshemmet, där hon bodde den sista tiden. En gång när hon skulle gå till sitt ställe där hon bott blev hon uteliggandes. Hon hittades inte förr än på våren när snön smultit.

Den siste som bodde i Ekholm var Karl Johan Karlsson "Musko" och Kristina. Karl Johan dog 1930 och Kristina flyttade till ålderdomshemmet. Stugan som revs därefter köptes till Hellaverke.

Nanneslund

1873 inflyttade från Höreda smeden Karl Magnus Hellström, född 1830 i Alseda och Greta Lovisa Andersdotter, född 1840 i Myresjö. De flyttade 1875 till Dunkers.

Samme år inflyttade från Nottebäck emedan Sven Olof Gustavsson, född 1845 och Charlotta Lovisa Samuelsdotter, född 1851. Sönerna hette: Gustav Erik, född 1875, Karl Georg, född 1878 och Jonas Teodor, född 1881. Det året flyttade de till Stenberga.

Sjölund (150)

Inflyttad på 1820-talet Gabriel Jonsson Åker, född 1785 i Stenberga och Maja Stina Larsdotter, född 1798 i Åseda. Barnen Johan Magnus, född 1827 och Anna Lovisa, född 1830. Gabriel Åker dog 1849, och därefter hade änkan 1 tunna 2 kappar säd i fattighjälp.

Därefter bodde sonen Johan Magnus Åker där, gift med Lena Greta Andersdotter, född 1836 i Fagerhult. Deras barn: Anna Sofia, född 1861, Johan Alfred, född 1862, Karl August, född 1864, död 1873, Vilhelm Emil, född 1868, Oskar Algot, född 1871, Carl Anders, född 1874, död 1876 och Otto Edvard, född 1876.

Oskar Algot reste till Amerika 1892. Otto Edvard flyttade till Stockholm 1909. Eftersom Johan Magnus Åker var mycket sjuk och besvärlig att sköta så att hans hustru ej ensam orkade sköta honom, så beslutades den 3 mars 1911 pa stämman, att Kristina Stark för biträde och skötsel av honom tilldela henne efter 1:sta klassens utdelning, samt till Åker 8 kronor till ved och 2 kronor extra. Johan Åker dog samme år. Anna Sofia dog 1925.

1925 inflyttade från Jönköping gårdfariehandlaren Axel Ölandar, född 1874. Ölander som bara hade en arm, gick omkring i byarna och sålde kläder och andra småsaker. Han dog 1931.

1939 inflyttade målaren Karl Valfrid Karlsson, född 1883 i Staffans församling i Gävleborgs län. Han hade kommit hit till socknen som luffare i slutet på 1920-talet, varför han kallades för "Luffaremålaren". Han bodde där tills 1953 då han flyttade till Nye.