Rösjönäs

Rösjönäs Soldattorp no 86 (88)

I början på 1800-talet hette soldaten Johannes Rös, född 1775 och gift med Catarina Samuelsdotter, född 1777. De flyttade darifrån 1819.

Soldat därefter var Anders Petter Gadd gift med Stina Nilsdotter. De flyttade sedan till Hagestugan i Kejsarekulla.

Inflyttad 1832 från Åseda, Jonas Petter Isaksson Nöjd, född 1810 i Åseda och Stina Lisa Jonsdotter, född 1811 i Fagerhult. Deras barn; Jonas Petter, född 1841, Isak Gustav, född 1843, Lisa Christina, född 1847 och Fmma Gustava, född 1851. De flyttade därifrån 1863 till Blomskulla.

Stugan revs och flyttades till Rösjönäs, där den byggdes upp som undantagstuga.

Sjökulla (89)

Ett torp under Rösjönäs.

Inflyttad 1829 från Lemnhult, Petter Larsson, född 1794 och Kristina Magnusdotter, född 1797. Deras dotter Thilda Christina, född 1844. Petter Larsson dog 1856 och änkan som sedan hade fattighjälp dog 1884.

Vid kommunalstämnan den 5 juni 1864 förekom bland annat. Då för församlingen är bekant torparen Johannes Pettersson under Rysjönäs knappa vilkor och lidna förluster av 2 kor inom kort tid, så ansåg de närvarande honom böra hjälpa med ett litet understöd, men beslöt uppskjuta frågans avgörande till nästa kommunalstämma, i anseende till att få personer voro närvarande. Vid extra kommunalstämma den 11 september uppgav torparen Johannes Pettersson i Sjökulla under Rysjönäs sig hava mistat 2 kor och begärde härför ett litet bidrag av församlingen - och beslöt församlingen att Johannes Pettersson skulle gå omkring för att uppbära en frivillig gåva - då de närvarande församlingsborna ansåg att ingen kunde giva mindre än 12 skilling på ett 1/4 dels hemman.

Den 14 januari 1869. Till Johannes Pettersson under Rödsjönäs, vilken i sin fattigdom mistat under innevarande vinter en ko, beviljar församlingen 1 Riksdaler av varje helt hemman, att av den nödlidande själv uppbära. Johannes Pettersson var född 1832 i Åseda och hustrun Eva Gustava Pettersdotter var född 1840. De flyttade till Kampatorp 1869.

1875 inflyttade Grenadieren för Ödmundetorp Anders August Grahn, född 1849 i Nye och Lena Johanna Pettersdotter, född 1856. Deras barn: Ida Christina, född 1876, Johan August, född 1878 och Andreas Gustav, född 1881. Grahns hustru Lena Johanna dog, och vid arvskiftet efter henne fick barnen ärva 448 kr. var. Anders Grahn gifte sedan om sig 1891 med Anna lovisa Johansdotter, född 1852. Grahns flyttade från Sjökulla till Ekagård 1900.

Blomsterkulla (90)

Bebott på 1860-talet av Lisa Stina Hagnusdotter, född 1814 i Korsberga och hennes barn, Jonas Johannesson, född 1843 och Anna Lisa, född 1846.

Från Nyelund inflyttade sedan Petter Fredrik Andersson och Elisabet Kristina Pettersdotter. Petter Andersson dog 1871.

Från Svensholm ditflyttade Nils Pettersson och sedan bodde även änkan Anna Sofia Magnusson där. Hon var född 1819 och utflyttade till Stenberga 1890. Elisabet Kristina Pettersdotter dog 1894. Stället kallades sedan för Lisa Stinas hägna.

Nyelund (91)

Torp under Rosjönäs. Bebott pa 1820-talet av Gustav Vallentinsson, född 1782 och Catarina Persdotter, född 1780 som flyttade därifrån 1828.

Därefter bodde där Per Magnus Ålander, född 1800 och hustrun Sofia Hillström. 1839 inflyttade från Stenberga Petter Fredrik Andersson, född 1807 i Nye och Elisabet Kristina Pettersdotter, född 1812 i Iemnhult. Petter Andersson försörjde sig med handel.

Deras son Karl Petter Pettersson som var född 1842, gifte sig 1863 med Anna Lisa Magnusdotter, född 1843 i Åseda. Deras barn: Karl Efraim, född 1865, Johan Melker, född 1867, Albertina Kristina, född 1870 och Elis Victor, född 1872. 1873 flyttade de till Höghultströms kvarn.

Inflyttad 1874 från Hagelid, Foglakulla skräddaren Jonas Alfred Jonsson Strand, född 1849 och Emma Sofia Friman, född 1846 i Åseda. 1877 flyttade de därifrån till Ekenäs.

Från Beskvarns färgeri inflyttade 1885 Daniel Grönvall, född 1829 i Kroxmåla och Anna Fredrika Pettersdotter, född 1835. Deras äldste son Daniel Fredrik reste till Amerika 1885, och Karl Vilhelm reste året efter. De övriga sönerna; Ernst Leonard, Oskar Emil och Petter Julius reste till Amerika tillsammans med sina föräldrar 1887.

Inflyttad från Beskvarn 1889, Andreas Elof Johansson, född 1846 och Karolina Nilsdotter, född 1848. Deras barn: Klas Algot som reste till Stockholm 1889, Karl Anders och Hulda Emilia. 1892 utflyttade de till Lemnhult.

Från 1894 till 1896 bodde Karl Johan Haag där.

Inflyttad 1902 från Hagalund skomakaren Karl August Ek och Christina Jonsdotter samt barnen Gustav Herman, Karl August och Johan Valfrid. Den 9 mars 1902 beslöt fattigvårdstyrelsen att till skomakare Ek i Nyelund för hälsans vårdande skjuts till Eksjö lämna 7 kronor. Den 24 april till Eks begravning 4 kronor samt till likkista. Den 15 juni till Eks son Gustav 6 kronor till skor. 1904 flyttade de från Nyelund till Aspelund.

Stugan revs sedan och flyttades till Rösjönäs, där den byggdes upp.

Lilla Nyelund (92)

På 1830-talet bodde änkan Helena Sofia Ehrnström där. Hon var född 1769 och flyttade därifrån 1841.

Inflyttade 1842 från Skirö, Jonas Magnus Andersson Friland, född 1817 i Virserum, liksom hustrun Johanna Maria Jonsdotter. Deras barn: Carl Melker, född 1844 och Christina Sofia, född 1856. Jonas Friland hade arbetsbeviljning till Stockholm 1872 och till Eksjö 1875. 1880 utflyttade de till Enköping.

Blomsterholmen (93)

Den förste som bodde där på 1830-talet var Johan Magnus Samuelsson, född 1811 i Näshult och Katarina Jonsdotter, född 1792 i Virserum. De hade en dotter Dorotea, född 1838 som gifte sig med Johan Petter Jonsson, född 1841. Deras barn hette, Karl Oskar, född 1868, Johan Aron, född 1874, Kristina Karolina, född 1878 och Johannes Gustav, född 1886. Johan Magnus Samuelsson dog 1876. 1891 reste Johan Petter Jonsson och hustrun Dorotea jämte barnen till Amerika.

Inflyttad från Åseda 1891, Nils Gustav Nilsson, född 1766 i Fagerhult och Mathilda Sofia Erlandsdotter, född 1870 i Åseda. De hade två pojkar, Gustav Hjalmar, född 1891 och Karl August, född 1892. 1894 flyttade de tillbaka till Åseda.

Från Lilla Hammarsten inflyttade 1895 Johan August Johansson och Anna Maria Johansdotter samt deras barn Emma Sofia, Karl August, Hilda Christina, Klara Elisabet, Johan Emil och Amanda Josefina. Dr flyttade till Kyrkenäs 1900.

1904 inflyttade Oskar Gottfrid Lundström, född 1875 i Alseda och Ida Maria född 1876 i Näshult. Deras söner, Gottfrid, född 1901 och Oskar, född 1903. 1905 reste hela familjen till Amerika.

Inflyttad 1908 Karl August Emil Alm, född 1869 och Augusta Fredrika Hellström, född 1866. Alma som var dom sista som bodde i Blomsterholmen,flyttade därifrån till Åseda 1910.