Råsa

Råsa Soldattorp no. 84 (95)

Tillägg 2020-11-16 / Mky
Bebott av knekten Sven Fagerlind Pärsson mellan 1743 - 1758. Född 1724-02-02. Hans fru hette Ingeborg Johansdotter. Dom fick tre barn, Jacob 1743-03-22, Peter 1749-11-26 och Lisa 1752-08-17. Sven dog i Pommern 1758-12-27.

Bebott på 1750-talet av Ryttaren Per Samuelsson, född 1733 och Sara Carlsdotter, född 1738.

Soldat för Råsa blev på 1760-talet, Daniel Råsberg, född 1740 som var gift med Stina Andersdotter, född samme år. De hade en son, Jonas Danielsson, född 1765 som utflyttade till Gotland 1797.

Soldat i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet var Johannes Magnusson Rås, gift med Sara Johansdotter. När Johannes Rås fått avsked odlade han upp sig ett torp på Pukarps ägor som han kallade for Råsberg.

På 1820-talet hette soldaten Magnus Petter Reis.

Näste som bodde där hette Johan Fredrik, född 1781 och Lena Pettersdotter, född 1785.

1847 inflyttade Jonas Persson, född 1822 och Maria Danielsdotter, född 1816.

Därefter inflyttade från Elghult, Johan Fredrik Sandkvist, född 1826 i Åseda och Anna Maria Magnusdotter, född 1821 i Näshult. De hade tre söner som hette, Johan Melker, född 1852, Karl Fdvard, född 1855 och Klas Tender, född 1860. 1856, när Melker var 4 år, byggdes det en ny ladugård på torpet. Rotebönderna högg och körde dit timmer till densamma. Johan Fredrik Sandkvist flyttade därifrån 1865, då han köpte en gård i Råsa.

Samme år inflyttade arrendatorn Anders August Pettersson och Stina Pettersdotter, som sedan flyttade till Rösjöholms kvarn.

1875 inflyttade från Horsryd Karl Gustav Jonsson, född 1824 i Elghult och Lena Sofia Pettersdotter, född 1829 i Åseda. Deras barn: Hilda Christina, född 1859, Johanna Lovisa, född 1863, Hilda Gustava, född 1866 och Jonas Algot, född 1871.

Den siste som bodde på Soldattorpet var Jonas Ring, född 1857 och Emma Christina Johansdotter, född 1843, båda i Nye, dit de sedan flyttade 1891. De hade en son Isak Magnus, född 1886.

Torpet delades sedan mellan Melker Sandkvist och Abraham Nilsson i Råsa.

I slutet på 1800-talet brann stugan upp. När de kom dit en dag var den nedbrunnen och de trodde att någon luffare hade legat där och slarvat med elden. Ladugården står kvar fortfarande och jorden däromkring brukas ännu.

Rosenholm (96)

Ett torp beläget intill Råsa Soldattorp.

År 1825 inflyttade från Åseda Jonas Petter Magnusson, född 1797 och Katarina Johansdotter, fodd 1800. Deras barn: Lena, född 1823, August, född 1838 och Erland, född 1845, samt dottern oäkta son Axel, fodd 1847. Jonas Petter Magnusson dog 1873 och hustrun Katarina dog 1879.

Inflyttad från Ängaholm, Svartarp f. d. Grenadieren Johannes Sköld, född 1807 i Mellby och Maria Jonsdotter, född 1810 i Åseda. Johannes Sköld dog 1892 och änkan Maria flyttade därifrån 1896.

Stugan revs i början på 1900-talet och flyttades till Överåkra, där den byggdes upp. I slutet på 1940-talet revs den åter och timret användes till stugan t Södraborg.

Nyrås (97)

En backstuga uppbyggd på 1870-talet. Från Åseda inflyttade 1876, soldaten Johan Adolf Fält, född 1829 i Åseda och Sofia Gustavsdotter, född 1831. Deras dotter Dorotea Christina, var född 1856. Adolf Fält dog 1889 och hustrun Sofia dog 1890.

Aspelund (98)

Vid kommunalstämman den 29 april 1863, då kyrkovärden Nils Petter Johansson i Rosjoholm godhetsfullt utlovade en stuguplan till Carl Petterssons änka på Råsa ägor, så beslöts att dit flytta Johanna i Råsas stuga och gå i författning om dess iståndsättande.

Dit flyttade änkan Eva Stina Johansdotter, född 1825 som var änka sedan 1861. Hon erhåll fattighjälp av socknen. Hennes barn hette, Mathilda Sofia, född 1850, Emma Karolina, född 1852, Beda Charlotta, född 1855, Ida Lovisa, född 1857 och Johanna Gustava, född 1860. Dottern Beda Charlotta, utflyttade 1913.

När det nya ålderdomshemmet var färdigt, beslutades att i januari 1913 skulle fattighjonet Eva Stina Johansdotter inflytta där, men eftersom hon nekade att flytta, så beslutades att ej tilldela henne något understöd i sitt hem till dess hon flyttade till ålderdomshemnet, då hon där får sin fulla försörjning. Hon dog 1917 och begravningskostnaderna för henne gick till 45 kronor.