Pukarp

Norget (50) Pukarps Soldattorp

På 1770-talet hette soldaten Sjögren som var född 1745, gift med Catarina Jonsdotter, född 1747.

1790, soldaten Elis Ram, född 1756 och Maria Svensdotter, född 1755. Deras son Johannes, född 1793.

1820 bodde dår soldaten Jonas Viksten och Catarina Johansdotter. De flyttade till Aspehall 1823.

1823 ditflyttade Fredrik Karlsson Björk, född 1804 i Stenberga och Christina Andersdotter, född 1799 i Näshult. Deras barn: Karl Johan, född 1824, Stina Maria, född 1825, Anna Sofia, född 1832, Lena Lisa, född 1835 och Carolina född 1841. Hustrun Christina dog 1850. När Björk fått avsked som soldat flyttade de till backstugan Fredriksberg som låg strax intill.

1853 inflyttade soldaten Karl Petter Syren som var son till soldaten Johan Magnus Hög i Höghult och gift 1854 med Johanna Kristina Zakrisdotter, född 1835 i Virserum. Deras barn: Johan Victor, född 1855, Clas Algot, född 1858, Carl Edvard, född 1860, Amanda Sofia, född 1863, Augusta Vilhelmina, född 1866, Hulda Kristina, född 1869, August Emil, född 1872, Anna Charlotta, född 1875 och Lovisa Alfrida, född 1879. Den äldste sonen, Johan Victor som hade arbetsbeviljning till Stockholm 1872, reste till Nord Amerika 1873. Clas Algot som flyttade till Stockholm 1879, blev dömd för stöld till 1 månad fängelse. Karl Edvard hade frejdbetyg till Stockholm 1879. Dottern Amanda Sofia reste till Amerika 1881.

Karl Petter Syren dog 1882, 55 år gammal, och han efterträddes som soldat av sonen Karl Edvard som kallade sig för Sköld och gifte sig 1884 med Amanda Lovisa Johansdotter Sköld från Stenhagen. Samme år flyttade änkan Johanna Zakrisdotter till Kronoberg tillsammans med de fem yngsta barnen. De reste samtliga till Amerika under 1890-talet.

Karl Skölds barn hette: Selma Victoria, född 1888, Karl Gustav, född 1889, Johan August, född 1891, Anna Augusta, född 1892, Klas Hjalmar, född 1894, Ida Christina, född 1896, Ebba Astrid, född 1897, Erik Andreas, född 1899 och Gunborg Amanda Sofia, född 1901. Två av pojkarna, Johan och Hjalmar dogo 1900.

Karl Sköld ville köpa Norget, men det var värt mer än pengar för ägarna i Pukarp. Men när de köpte det sej emellan kostade det inte så mycket.

1894 lånade Skold 25 kronor i kyrkokassan, som han skulle amortera med 2:50 om året.. De sista 13 kronorna betalade han när han sålt av.

Karl Sköld hade sina syskon och sin mor i Amerika, och han beslöt att även fara dit till landet i väster. 1902 sålde Karl och Amanda av det de ägde i Norget, och tillsammans med sina 7 barn, som hade fått nya skor, gav de sig iväg från stna grannar och vänner. Amandas bror Karl Sköld hade lånat ett par hästar av Per Svensson i Svartorp och skjutsade dem till Vetlanda. Därifrån åkte de tåget till Göteborg, där de var den 12 juni. Sedan fortsatte de till Liverpool där de fick vänta en tid. Torsdagskvällen den 19 juni steg de på fartyget som skulle föra dem över Atlanten, och på lördagsmorgonen veckan efter steg de av i Amerika, då de hade varit på resa i tre veckor. Ida Åstrand hade sällskap med dem och hjalpte dem på resan.

Karls bror August mötte dem vid stationen i Two Harbos, och sedan fick de bo på hans hotell, som han ägde tillsammans med sin syster och svåger Anna och Eriksson. Därefter hyrde de två rum och kök och bosatte sig i Two Harbos i Minnesota. Karl arbetade sedan var dag, då han tjänade 2 daler om dagen. Han fick arbeta en vecka varje månad bara för hyran. Amanda köpte sig en gammal spinnvagn för 15 daler.

När någon kom från Sverige brukade de samla ihop till presenter. Karl som hade många syskon där fick som present en stor kokspis, två gungstolar, ett bord, en stor lampa och 15 meter flanell till underkläder. På födelsedagen fick Amanda ett sänglakan, ett baktråg och en kaffekanna, så de hade lite av varje. Men hon leddes vid ibland. I december föddes den yngsta flickan som kallades Maria. Till jul köpte de en gris, ett får, en fjardedel av en ko, 5 pund vetemjöl och 5 pund rågmjöl.

Annandag jul kom Karls bror Johan på besök. De hade inte sett varandra på 30 år, så han kände inte igen honom. Johan var den förste av syskonen som lämnade Norget och emigrerade till Amerika. Han var kapten i en gruva och tjänade 110 daler i månaden. Han gav dem en fin silverkanna.

Första halvåret skrev Amanda ett 10-tal brev hem till sina föräldrar och broder. Barnen fick gå i den svenska skolan i två månader, vilket kostade en daler pr månad, och nio månader i den engelska skolan.

Efter nyåret 1904 hade de flyttat fyra gånger, men då hade de fått det bästa hus de haft för 8 daler i månaden. Karl arbetade vid den tiden på natten. 1908 köpte de sig ett litet land där de kunde borja bygga, så att de kunde flytta dit våren efter. Året därpå köpte de sig en ko och skaffade sig höns.

1909 på våren dog deras yngste son Erik. Amanda som hade så mycket värk i kroppen och ofta var sjuk, sörjde sina tre pojkar.

I november 1910 tog de sig an det stora hotellet i Two Harbos, som de hyrde av sina släktingar på ett år, så att de kunde tjäna litet och kunna betala av på huset. De äldsta flickorna som hade plats borta fick då arbeta hemma. Det var 30 till 40 som fick mat hos dem. Men det var dåliga tider, att stans gubbar lade ned allt arbetet för de fattiga. De fingo föda många i flera månader i hopp om att de skulle få arbete.

All mat var så dyr i Amerika, så det var nästan omöjligt att få det att gå ihop. De hade sparat 100 daler, och de tre äldsta barnen hjälpte dem den 15 mars så att de kunde betala av på sitt lilla hus, som de var så glada åt.

1912 skulle de göra avbetalning på huset. Men i oktober dog Karls bror Johan, så Karl fick göra en dyr resa till begravningen i Minneapolis. Sedan tröt hans arbete så de blev utan pengar.

Karl var inte så stark och sjuk rätt ofta, och Amanda hade värk i armarna och kroppen och i huvudet ände sedan hon kom till Amerika. Hon hade hemlängtan hela tiden, och till en början hoppades hon att det skulle bliva något tillfälle att besöka mor Anna i Prestorp. De skulle vara så glada att gå hem, men det kostade så mycket.

Karl och Amanda och även barnen skickade hem några daler då och då till hennes mor i Stenhagen.

Alla deras barn voro snälla och skötsamma och klarade sig så bra i det nya lanet. Sonen Gustav fick plats som stationsinspektör vid en jarnvägstation. Han bodde i Tower och gifte sig 1913 med en flicka som härstammade från Tyskland. Selma gifte sig med Clarens Bahn som fått arbete i Duluth vid elektriciteten 1912. Hon köpte en tomt näst intill faster Fridas, där de byggde sig ett hus. 1918 sålde de huset i Duluth och köpte en farm 2 timmars väg utanför staden. Anna som lärde sig till sömmerska gifte sig t april 1918, tre dagar innan hennes make avreste till Frankrike för att deltaga i kriget.

Ida utbildade sig till sjuksköterska i Minneapolis, där hon gick som elev 3 år. Ebba gick på Normalskolan i Duluth 1916 och utbildade sig till lärarinna. Gunborg som gick på Högskolan, hade så lätt för allting, skulle lära föra böcker på ett kontor.

1920 sålde Karl och Amanda sitt hus och land och flyttade till Duluth där de köpte sig ett litet hus.

När Amanda skrev brev hem skickade hon hälsningar till alla sina kära vänner och bekanta. Hon skrev att hon alltid haft ett hopp om att någon gång få se sina föräldrar, men hennes förhoppningar slog för det mesta fel. Måtte inte hennes himmelska hopp slå fel, så att hon skulle få återse far och mor och sina barn som redan voro hemma.

Trots att både Karl och Amanda varit så klena och sjuka, så levde de tills de var i 90-års åldren.

Utav två generationer som bott på torpet Norget hade inte mindre än 17 personer emigrerat till Amerika.

Det skulle dröja ända till 1960 innan en av flickorna som utvandrade 1902 kom att återvända för att se sitt forna hem. där endast ladugården stod kvar. När stugan i Björkelund brunnit ned, bodde August Berg i Norget en tid innan han flyttade till Skirö. Stugan revs sedan någon gång omkring 1920.

Fredriksberg (52)

En backstuga belägen intill Pukarps Soldattorp.

Den förste som bodde där var skräddaren Johan Petter Rosenkvist och hans hustru Anna Maria. 1852 flyttade de därifrån till Österhagen.

Därefter inflyttade torparen Petter Pettersson som var född 1814 i Hamnaryd och hustrun Stina Maria Johansdotter. De voro bland de allra första som utvandrade från Näshult socken till Nord Amerika när de reste 1858.

Samme år inflyttade förre soldaten Fredrik Björk och döttrarna Stina Maria och Carolina samt Lena Lisa som dog 1859. Björk som var änkling tog ut lysning med Eva Zakrisdotter 1862, men de gifte sig aldrig. Han levde till 1874.

Inflyttad från Rosenlund 1875 skräddaren Johan Petter Strand och Kristina Gustava Karlsdotter samt döttrarna Amanda, Otilia och Kristina. 1879 flyttade de därifrån till Rosenlund, Näsgärde.

Enelund (53)

En backstuga intill Råsberg.

Från Skirö inflyttade 1837 Johannes Adamsson, född 1801 i Nottebäck och hustrun Maria Magnusdotter, född 1793 i Näshult. De hade fattighjälp under 1850 till 1870-talet. De sista åren erhöll de 12 kronor och 12 kbf. säd. Admnsson hade arbetsbeviljning 1869 till Vaxholm. Det berättas att en vår när de satt sina potatis och hon hade gått till kyrkansöndagen efter, hade han tagit upp några sättpotatis och kokt, så han fått äta sig mätt. När hon sedan kom hem hade hon skällt på honom. Båda två dog 1876 och kvarlåtenskapen efter dem var kr. 13:15.