Prestorp

Stenhagen (55)

Backstuga under Prestorp.

År 1830 inflyttade från Hulu skoarbetaren Anders Magnus Nyman, fodd 1810 och Lisa Svensdotter, född 1792. Deras barn hette Anna Maria, född 1832 och Sven Magnus, född 1835. Anders Nyman som sista tiden var mindre arbetsför efter skada i armen dog 1859. Änkan Lisa Nyman hade därefter fattighjälp.

År 1862 inflyttade från Åseda skomakaren Johan Magnus Skold, född 1832 som var son till Grenadreren Johannes Sköld och Maria Andersdotter. Samme år gifte han sig med Anders Nymans dotter Anna Maria.

Den 14 mars 1864 upprättades kontrakt emellan Anders Lindgren, Prestorp och skomakaren Johan Magnus Sköld och dess hustru Anna Maria Andersdotter för upplåtande av inhägnade planen i Stenhagen, emot att de årligen den 14 mars lämnade i skatt 9 R:d. Riksmynt.Kontraktet skall vara t deras livstid och förbehålles ett anständigt och beskedligt uppförande emot husbondefolket och dess anhöriga. Skölds barn hette Amanda Lovisa, född 1862, Ida Sofia, född 1867 och död 1868, Karl August, född 1868 och Gustav Vilhelm, född 1872. När den yngste sonen var 5 år råkade han under lek sticka skomakarekniven i magen, varefter han dog.

Johan Sköld fick under nödåren 1868 - 69 arbete på vägen mellen Näshult och Vetlanda, men han tålde inte det tunga arbetet.

1873 sålde änkan Lisa Nyman sin stuga i Stenhagen till dottern och mågen Johan Sköld för 12 Riksdaler. samt löfte om att få bo där till sina döddagar.

1878 var husen i Stenhagen brandförsäkrade för 500 kr. Bostadshuset var 13 aln. långt, 7½ brett och 4½ högt, brädfodrat och rödfärgat i gott skick. Stenfoten 10 kr. Stommen 100 kr. Taket 10 kr. och inredningen 70 kr. Sumna 200 kr. Vedboden 8½ lång, 7 bred och 4 hög, rödfärgad 100 kr. Ladugården 9 lång, 8 bred och 4½ hög, täckt med ved, fähus, loge, lada, rödfärgad 50 kr. Lösöre 150 kr.

1884 gifte sig dottern Amanda med soldaten Karl Edvard Sköld och flyttade till Norget. Sonen Karl som lärde sig till skomakare gifte sig med Sofia Maria Johansdotter, född 1874, från Sjömilla i Åseda. Hon hade tjänat piga hos Lindgren i Prestorp och där träffat Karl Sköld. De flyttade först till Åseda socken, varefter de 1902 flyttade till Kejsarekulla.

Johan Magnus Sköld fick tarmvred och då skickade de efter Sjukvårdskorpral Kvist, men när han kom var han så full, att han inget kunde göra. Johan Sköld dog 1906. Änkan Maria bodde sedan ensam i Stenhagen till början på 1920-talet då stugan flyttades till Kjälleflaga. Hon dog där 1922, 90 år gammal.

Råsberg (54)

Ett torp uppbyggt på Prestorps ägor på 1810-talet.

Då inflyttade från Råsa Soldattorp Soldaten Johannes Magnusson Rås född 1766 och hustrun Sara Johansdotter född 1769. Johannes Rås dog 1843.

Samme år inflyttade avskedade Soldaten Johan Petter Pettersson Asp född 1819 och son till Petter Johansson och Stina Svensdotter i Höghults Norrgård. Han var gift med Anna Lisa Magnusdotter född 1812 i Näshult. Deras barn hette Carl Johan, Anders Magnus, Clas Vilhelm och Clas Gustav. Johan Petter Asp som var utfattig och hade understöd reste 1854 till Vaxholm att söka arbete. 1856 reste han med familjen till Katthammarvik på Gotland.