Penningetorp

Örekull (165) Penningetorps Soldattorp.

Soldat för Penningetorp i början av 1800-talet var Magnus Blixt, född 1777 och hustrun bette Lena Eriksdotter, född 1787. Näste soldat var Gustav Lätt, född 1789 och Catarina Persdotter, född 1780.

Från Rösjöholm inflyttade 1817 soldaten Johan Daniel Pahn, född 1796 i Lemnhult och Lena Pettersdotter, född 1790. Deras barn: Lena, född 1819, Daniel, född 1825, Gustav, född 1827 och Johan August, född 1836. När Johan Pahn fått avsked som soldat, byggde och odlade han upp sig ett torp på Penningetorps ägor, Nymåla, dit han flyttade 1844. Alla tre söner Daniel, Gustav och Johan August, lärde sig till skräddare.

1844 inflyttade från Sjömåla i Stenberga Daniel Johan Alexi, född 1816 i Stenberga och Johanna Johansdotter, född 1816 i Näshult. Barnen hette, Karl Fredrik, född 1844, Johan Petter, född 1846, Stina Lisa, född 1848, August Ludvig, född 1852, Emma Lovisa, född 1855, Thilda Regina, född 1862 och död 1866 samt fosterdottern Augusta Vilhelmina, född 1866. Vid kommunalstäaman den 30 mars 1868 behandlades Daniel Alexis begäran om understöd för liden brandskada, men kunde icke vid den utlysta stämman avgöras, emedan Alexi var i socknens brandstod intagen och bör av den avgöras. Äldste sonen Karl Fredrik utflyttade till Ladugårdsgärde. Daniel Alexi som var Korpral reste till Amerika 1872, tillsammans med hustrun Johanna och de yngsta flickorna Emma och Augusta.

Från Skirö inflyttade 1873 Johan August Jonsson, född 1840 och hustrun Anna Lovisa, född 1836. De flyttade därifrån 1876 till Kordberga. Därefter stod stugan öde, tills den fick förfalla och ruttna ned på 1920-talet.

Nyelund (166)

Backstuga under Penningetorp. Bebodd på 1850-talet av änkan Stina Johansdotter, född 1770 i Näshult och änka efter Johan Johansson. Dottern Catarina Johansdotter som var född 1809 dog 1858.

Inflyttade 1887, Jonas Petter Andersson Näst, född 1833 i Virserum och Johanna Pettersdotter, född 1832 i Nottebäck. Deras dotter Johanna Sofia, född 1874. Jonas Näst hade frejdbetyg till Stockholm 1888. Hustrun Johanna dog 1907. 1909 beslöts att Petter Nilsson i Häggalund bör hyra Jonas Nästs stuga från 1 januari,för 10 kr, och skall Jonas Näst ha husrum i kammaren,och vård och tillsyn. Jonas Näst dog 1910 och till Petter Nilsson försåldes Nästs stuga för 50 kronor, samt får vård och tillsyn av Näst överläts kvarlåtenskapen till Petter Nilsson för 5 kronor. 1911 utflyttade Petter Nilsson till Stenberga.

Nymåla (167)

Ett torp under Penningetorp, men där stugan låg på Näshults Säteris ägor. Penningetorps soldat, Johan Pahn, flyttade 1844 från Örekull till Nymåla. Det torp som han själv odlade och byggde upp. Hans hustru Lena Pettersdotter dog 1849.

1857 inflyttade från Stenberga Gustav Petter Gustavsson, född 1826 i Virserum, gift sig med Johan Pahns dotter Anna Maria Johansdotter. Deras barn: Christina Maria, född 1954, Johan August, född 1857, Ida Lovisa, född 1860, Clas August, född 1862 och Anders Gustav, född 1865.

Vid kommunalstämman den 14 oktober 1863 hemställde Johan Pahns måg i Nymåla Gustav Petter Gustavsson om understöd för en död ko, då församlingen beslöt att lämna honom en tunna korn från sockenmagasinet.

Christina Sofia och Johan August, flyttade till Lemnhult 1877. Gustav Petter Gustavsson dog 1878 och hustrun Anna Maria dog 1901.

Från Lilla Hult, Hultingetorp inflyttade 1903 Melker Andersson och Emilia Kristina Andersdotter samt barnen Anny Christina, Melker och Hilda. 1907 flyttade de därifrån till Stenberga.

Därefter ditflyttade åkaren Karl Victor Fredriksson, född 1877 i Skedevi och Selma Karolina Karlsdotter, född 1881 i Ås. Deras dotter Eva Maria, född 1910. 1921 flyttade de till Vetlanda.

1941 inflyttade från Nydala Viktor Karlsson och Elftida samt barnen Ester, Elin, Greta, Klas, Karin och Åke. Hustrun Elfrida dog 1940 och Viktor Karlsson som var byggmästare flyttade från torpet i början på 1940-talet. Bostadshuset som var byggt på 1930-talet revs och flyttades till Näshult där den byggdes upp i Hedslund. Stuguplanen planterades med skog.