Stenhagen (193)

En backstuga uppbyggd på 1840-talet på Överåkra ägor.

Ditflyttad 1848 Anders Larsson, född 1787 och Maria Germundsdotter, född 1796. De hade en dotter Katarina, född 1821. Anders Larsson hade förut bott i Hammarsten. Maria Germundsdotter dog den 12 december 1857. Auktionen som hölls efter. henne 1860 gick till kr. 27:60. Dottern Katarina, som ej var arbetsför och sjuklig, var på brunnsdrickning vid Nygård 1873. Hon dog 1874.

Från Nybygget under Kejsarekulla inflyttade 1877 Petter Zakrisson och Stina Johanna Jonsdotter samt barnen Karl Johan, Maria Sofia och Johanna Kristina. Petter Zakrisson bröt sten och odlade åt skollärare Vikell som ägde Överåkra. Sonen Karl Johan utflyttade till Stockholm 1877. Både Petter Zakrisson och hans hustru Stina Johanna dog 1882. Maria Sofia dog 1897.

Kristina gifte sig 1907 med Anders Gustav Stark som var änkling och hade förut varit Grenadier för Smedstorp. Han dog 1914. Kristina dog 1929.

Stugan revs 1947 och virket använde Oskar Gustavsson till huset i Södraborg.

Hageslätt (195)

En backstuga uppbyggd på 1860-talet.

Johannes Nilsson och Magdalene Johansdotter som tidigare bott i Djupedal och flyttat till 1841 till Överåkra. Därefter bodde de i Stenberga, men 1863 flyttade de åter till Överåkra där de arrenderade 1/8 mantal. När de slutat med arrendet av gården hade de byggt upp en stuga åt sig pa en åkerkant strax intill.

De hade en fosterdotter, Sofia Albertina Svedberg, som var född 1845 i Stockholm. Hon hade en oäkta dotter Mathilda Kristina, född 1868. Hustrun Magdalene dog 1876. Sofia Svedberg utflyttade till Gränna 1884. Johannes Nilsson var det sista året inackoderad hos Petterssons i Oxhagen för 4 kronor och 4 kbf. säd. Han dog 1886.

Sofia Svedberg som kallades för "Springarefia" bodde under 1910-talet på ålderdomshesmet i Näshult. Hon band kvastar som hon gick omkring med och sålde. Hon dog 1919.