Mosingetorp

Svensholm

Ett torp vid Krankegöl, uppbyggt i mitten på 1820-talet. 1826 inflyttade från Rösjöholm, Sven Johansson, född 1775 i Lemnhult och Anika Magnusdotter, född 1779 i Korsberga.

Därefter bodde skräddaren Petter Svensson där, som flyttade till Vesterlund 1847.

På 1840-talet brukades torpet av Anders Larsson.

1850 bodde dar Magnus Danielsson, född 1788 i Elghult och Anna Stina Hultin, fodd 1801 i Näshult. Deras barn: Beata, född 1824 och Erland, född 1841.

Inflyttad från Lemnhult, änklingen Nils Pettersson, född 1794 i Nye. Han flyttade till Blomstreholmen 1873.

Från Broholm inflyttade 1882 f. d. Grenadieren Karl Johan Asplund och Anna Maria Eriksdotter samt sonen Emil. När Emil var 10 år fick han benröta i ett ben. De for till Lannaskede, där en läkare opererade honom utan bedövning och skar bort en bit i benet. Han hade fallandesjuka och för det botade honom prästen i Nottebäck.

1911 utackorderades sinnessjuke Algot Karlsson i Svartarp till Emil Asplund för kr. 38:80 och 90 kg råg i kvartalet, för vilket han skulle ha försvarlig föda och hushärbärgande, samt vård så att fattigvårdstyrelsen ej behövde vidkännas några mer kontanter. 1913 beslöts, att han skulle ha 50 öre per dag. Asplunds flyttade 1917 från Holmen, som torpet då kallades, till Njupingetorp.

Därefter inflyttade från Rösjöholms kvarn Johan Markus Kron och Elin Maria. De flyttade sedan till Frutorpet 1920.

1922 inflyttade träskomakare Frans Emanuel Johansson Nyman, född 1872 i Fröderyd och gift 1895 med Anna Lovisa Leilon, född 1865. Frans Nyman dog 1929. Deras son Karl Nyman var även han träskomakare. Under krigsåren låg han inkallad som frivillig. I början på 1940-talet flyttade han till Visselfjärda. Han var skriven här tills 1943, då han var hemma ps våren och fick potatis satta på en klövervall, men han kom aldrig tillbaka och tog upp dem. Hans bohag såldes sedan på auktion 1947 i Rosenlund.

Holmen som var avsöndrat från Mosingetorp och hade en areal av 7 har. 78 ar, köptes på auktionen av Gustav Melkersson. Stugan och träskomakareverkstaden står fortfarande kvar.

Ekenäs (85)

En backstuga på Mosingetorps ägor, uppbyggd pa 1850-talet.

Dom första som bodde där var Johan Johansson, född 1801 och Christina Karlsdotter, född 1807 i Näshult. De inflyttade från Edshult 1832. Deras dotter Anna Lisa, född 1836 flyttade 1868 till Stockholm. Christina Karlsdotter hade legat i häkte för lönnkrögeri och straffad för 7:de resanstöld 1863.

På 1870-talet flyttade de till backstugan K i 1 e n på andra sidan vägen. Johan Johansson som var sjuklig dog 1872. Christina dömdes till straffarbete i 3 år och suttit inne från 1873 till 1876. Hon dog 1877.

Inflyttad från Nyelund skräddaren Jonas Alfred Strand och Emma Sofia Frimen. Deras barn: Karl Valfrud, född 1875, Johan Albert, född 1877 och Thilda Elisabet, född 1881.

Johan Alfred Strand dog 1895. Sonen Karl Valfrid blev skräddare liksom sin far. Johan Albert som kallade sig för Nordstrand, reste till Amerika 1899. Dottern Thilda Elisabet gifte sig 1907 med Anders Karlsson "Musko" ,varefter de flyttade till Bredvik, där de bodde ett par år. Änkan Bana Sofia, som även hon var sömmerska och sydde kläder, dog 1922. Stugan revs sedan på 1930-talet.

Mosingelund (87)

Backstuga under Mosingetorp.

Inflyttad 1821 från Strömsholm Catarina Samuelsdotter som var änka efter kyrkovaktmästaren Johannes Bergström. Hon dog 1835. Den som därefter bodde där var Olof Johansson född 1779 död 1842 och hustrun Stina Jonsdotter född 1790.

1844 inflyttade från Knutsdal före detta Husaren Magnus Johan Ström och Stina Johansdotter som dog 1863.

Björkelund

En backstuga under Mosingetorp, uppbyggd i slutet av 1870- talet. En stuga som stått i Elmeberg i Höghult köptes för 20 kronor och flyttades dit.

1879 inflyttade från Sjösås korpralen Jacob Jacobsson Lif, född 1849 och Lovisa Johanna Johansdotter, född 1850 samt barnen Anna Christina, född 1876 och Karl August, född 1879. 1883 flyttade de tillbaka till Sjösås.

Därefter inflyttade Andreas Elof Johansson, född 1846 och Karolina Nilsdotter, född 1850, samt barnen Klas Algot, född 1870, Karl Anders, född 1873 och Hulda Emilia, född 1880. 1886 flyttade de till Beskvarn.

1885 flyttade Anna Lisa Gabrielsdotter dit. Hon var född 1830 och som fattighjon dog hon 1900.

Den 1 april 1911 såldes f. d. Lovisa Åkers stuga genom auktion till skräddaren Jonas Jonsson i Rosenlund för 20 kronor. Sanma år flyttade sonen Karl dit, som var gift med Mathilda Sofia Svensdotter. Han öppnade där C. A. Johanssons skrädderi. De hade inga egna barn utan en fosterson Bernt. Under ett antal år hämtade Calle posten dagligen i Hultanäs till de närboende, varför skräddarens verkstad kom att fungera som ett postkontor i miniatyr. Här hämtades sedan posten på kvällarna, varför den lilla skräddareverkstaden blev en samlingspunkt för grannarna, där det ofta kunde vara ganska trivsamt när dagens aktuella händelser ventilerades.

Calle skräddare lät riva den gamla stugan och byggde upp en större i dess ställe. 1926 flyttade de därifrån till Fagerhult, där de byggde sig ett bostadshus.

Backstugan som senare kallades för E k e l u n d beboddes på 1940-talet av Johan och Mathilda Pettersson, som flyttade dit från Fagerhult. Johan dog 1944 och Mathilda flyttade därifrån 1955.