Mederhult

Bergkullen (174)

Backstuga under Mederhult.

Bebodd på 1810-talet av Soldaten Erik Fogel född 1755 och hans hustru Catarina född 1747.

På 1840-talet bodde där Greta Catarina Magnusdotter född 1802.

I slutet på 1860-talet bodde Charlotta Andersdotter där. Hon var född 1831 och änka sedan 1867. Hennes söner hette Karl August född 1857 och Klas Algot född 1862, som reste till Stockholm 1877. I stugan bodde också Kristina Maria Andersdotter som blev änka 1885. Hon flyttade till Västervik där hon dog 1922. Charlotta Andersdotter kläckte kycklingar och därför fick stället heta Kläckeberga. Hon flyttade därifrån till Stenberga där hon dog 1915.

Häggalund (173)

Bebott på 1820-talet av Johan Johansson född 1753 i Lemnhult och Stina Jonsdotter född 1754 i. Gottfridsdal.

1822 inflyttade från Fåglanäs Nils Jonsson och Lisa Jonsdotter samt deras dotter Stina Lisa född 1817.

1835 inflyttade Johan Tall född 1807 och Maria Persdotter född 1797 i Nye. Dottern Josefina Maria född 1835. Johan Tall dog på 1850-talet och änkan hade sedan fattighjälp. 1866 fick hon 9,6 kbf. säd och 6 kr. Hon dog 9 februari 1875.

1886 inflyttade från Korsberga Petter Nilsson född 1834 och hustrun Anna Charlotta född 1832. Deras barn: Martina Maria född 1873, Anna Mathilda född 1876 och Karl Alfred född 1870 som reste till Minnesota, Nord Amerika 1890. Petter Nilsson ägde 1/36 mantal Mederhult. 1910 köpte han stugan Nyelund under Penningetorp.

1910 flyttade Anton Jonsson till Häggalund där han bodde till 1914.