Näshults Prästgård

1873

Karta 1647
Text på kartan:

Utsädhe hemmas 10 t-a. 2 åkerstycke i Haddarps giärde litt. B.
Utsäde i Näshults giärde litt. B. 1/2 t-a. utsädhe - - - - - 3/4 t-a.
Utsäde i Haddarps giärd litt. B 1/2 t-a. 4 Eng skiffte i Haddarps giärde litt. C. höö 16 såtan
4 Eng skifften i Haddarps giärde höö 6 såtan
litt. C.
En åker i Näshult giärde litt. D. utsädhe 3/4 t-a
2 Engs skifften i Näshult giärde höö 6 såtan
litt. E.
Eng skiffte i Näshultgiärde litt. E. höö 6 såtan.
1 Eng stycke i Engsgiärdet höö 3 såtan litt. A. En engs stycke i Engs giärde litt A. höö 3 såtan.
hö hemma vid byn alst i hop 200 såtan. 2 Engs stycke till östergården i Haddarp
litt. F. höö 6 såtan.
hulblegården - - - - - - - 400 stänger. En stycke Eng till Näshult litt. G. höö 8 såtan.
qvarn går höst och vår står på Haddarps egor med lof
fiske i Kyrksiönn.
3 åckerstycke lyder till norregården i Serarp
litt H. uthsäde -
Skogs mulbete ähr här intet mehr än Een liten Kohage. En Eng stycke till Serarp litt. I. höö 10 såtan.