Kullebo

Kulleboö (108)

Beläget på ön i sjön Säljen från mitten av 1700-talet. Bebott först av Th. Polack, född 1684 och Kristina Svensdotter, född 1691.

På 1760-talet av Daniel Månsson, född 1715 och Helena Nilsdotter, född 1714.

1775 bebott av Per Garp, född 1720 och Magdalene Johansdotter, född 1720.

Inflyttad från Åseda 1793 Per Nilsson, född 1764 och Maja Jonsdotter, född 1761.

1810 bebott av Daniel Samuelsson, född 1757 och Lena Olofsdotter, född samme år. De flyttade darifrån 1812.

Därefter av torparen Daniel Persson, född 1778 och Lena Persdotter, född 1783.

Inflyttad 1832 Anders Aspegren, född 1790 och Frida Granberg, född samme år.

Fälletorpet (109)

Kullebos Grenadiertorp, även kallat för Kanan. Bebott 1820 av Jonas Persson, född 1785 och Chatarina Magnusdotter, född 1791.

1827 inflyttade från Lemnhult, Samuel Nilsson Bexell, född 1797 i S. Solberga och Catharina Magnusdotter, född 1796 i Näshult. De hade en son, Karl Johan, född 1834. Hustrun Catharina dog 1836 och året efter gifte Bexell om sig med Kjerstin Nilsdotter, född 1797 i Asa. Deras barn: Jonas Petter, fadd 1839 och Johan August, född 1843. Bexells flyttade sedan till Åseda.

1843 inflyttade från Lemnhult Karl Jonas Johansson, född 1815 i Vetlanda och Anna Lovisa Jonasdotter, född 1809. Därefter bodde Anders Jonas Magnusson där.

Inflyttad från Åseda 1853 Karl Petter Jonsson, född 1828 och Eva Stina Jonsdottér, född 1825.

Adrian Persson, född 1828 och Anna Sofia Danielsson, född 1832 bodde där sedan.

Näste som bodde där var Nils Erik Nilsson, född 1812 och Anna Samuelsdotter, född 1822. De flyttade till Stenberga 1862.

Från Stenberga inflyttade Gustav Fredrik Lindstedt, född 1832 och Inga Sofia Svensdotter, född 1830. Deras barn: Hedda Gustava, född 1865 och Fredrika Elisabet, född 1878. 1891 reste hela familjen till Amerika.

1893 inflyttade Johan August Land, född 1866 och Hilda Kall, född 1875. 1900 flyttade de till Stockholm.

Den siste som bodde pa Fälletorpet var Johan Petter Dunberg och Carolina Sofia Svensdotter som bodde där från 1904 till 1908.

Svenstorpet

Torp under Kullebo sedan mitten av 1700-talet.

1760 bodde Per Larsson, född 1732 och Catarina Persdotter, född 1732 där.

1767 bebott av änkan Anika Jonsdotter, född 1720.

1778 torparen Daniel Zakrisson, född 1722 och Catarina Svensdotter, född 1733.

1795 Magnus Persson, född 1756 och Greta Persdotter, född 1757.

1810 Jonas Samuelsson, född 1769 i Näshult och Chierstin Jonsdotter, född 1779 i Lemnhult.

Därefter Per Olofsson, född 1777 i Stenberga och Stina Persdotter, född 1775 i Lemnhult.

Sedan bebott av Dragonen Johannes Felt, född 1794.

Inflyttad 1820 från Lemnhult, Anders Carlsson Stål och Inga Lisa Larsdotter. De flyttade till Kyrkhagen 1823. Inflyttad 1823, Anders Danielsson, född 1798 och Maria Jöransdotter, född 1799. Utflyttade till Åseda 1843. Därefter bodde änkan Stina Danielsdotter där.

1850, Karl Johan Johansson, född 1822 och Eva Maria Karlsdotter, född 1819. Karl Johan dog 1855.

Från Pettersborg inflyttade Abraham Johansson och Mathilda Pettersdotter 1860. Deras barn: Karl, Anna Lovisa, Clas August och Otto Alfred.

1872 inflyttade Gustav Otto Pettersson, född 1840 i Åseda och Anna Lovisa Andersdotter, född 1841 i Näshult. Deras dotter Maria Lovisa: född 1875.

1879 inflyttade från Åseda torparen Isak Andersson, född 1856 i Björkö och hustrun Lisa Svensdotter samt sonen Gustav. 1884 reste hela familjen till Amerika.

Inflyttad 1882 från Lemnhult, Karl Johan Johannesson, född 1845 och Mathilda Kristina Karlsdotter, född 1850 samt barnen Maria Lovisa, född 1878, Johan Algot, född 1882 och Amanda Emilia, född 1888. Hustrun Mathilda Kristina dog 1893. Mathilda Lovisa reste till Amerika 1901 och Johan Algot reste 1902. Amanda Emilia reste 1910 och sedan reste Karl Johan Johannesson 1911.

1911 inflyttade Johan Alfred Johansson, född 1879 och hustrun Amanda, född 1880. Deras barn: Rosali Amanda, född 1904, Karl Magnus, född 1907, Axel Johan, född 1909 och Anna Sofia, född 1912. 1913 reste hela familjen till Anerika.

1913 ditflyttade Erik Johansson och Edla med barnen Efraim och Kristina.

Svenstorpet var bebott till 1950.

Pettersborg (110)

Backstuga under Kullebo sedan 1820-talet. Den förste som bodde där, som gett stället sitt namn, var Petter Johansson, född 1768 i Skirö och Stina Johansdotter, född 1771 i Lemnhult. Deras barn: Gustav, född 1805 och Catarina, född 1810. Petter Johansson dog 1848.

De som flyttade dit därnäst var Karl Pettersson, född 1828 och Eva Stina Johansdotter, född 1825, båda från Åseda. Barnen deras hette, Vendla Christina, född 1848, Mathilda Sofia, född 1850, Emma Carolina, född 1852, Beda Charlotta, född 1855, Ida Lovisa, född 1857 och Johanna Gustava, född 1860.

1858 inflyttade Abraham Johansson och och Mathilda Pettersdotter. De flyttade sedan till Svenstorpet.

Inflyttad 1865, Per Magnus Isaksson, född 1829 i Korsberga och Ida Kristina Askling, fodd 1836 i Lemnhult. Deras barn: Thilda Sofia, född 1858, Frans Johan, född 1862 och Berta Johanna, född 1865.

Inflyttad 1877, Johan Gustav Nilsson Holmberg, född 1826 i Nottebäck och Anna Katarina Johansdotter Fagerberg, född 1827. Deras pojkar: Karl Johan, född 1861 och Klas Johannes, född 1864. Den äldste sonen flyttade till Stockholm 1880. Johan Gustav Holmberg dog 1883. 1884 reste änkan Anna Katarina tillsammans med den yngste sonen till Amerika.

Inflyttad 1884 från Fagerhult Karl Gustav Samuelsson och Helena Christina Svensdotter. De flyttade till Nybygget under Kejsarekulla 1886.

Samme år inflyttade Karl Petter Johannesson och Mathilda Christina Danielsdotter. Året efter flyttade de till Lilla Hammarsten. Från Björkelund, Smedstorp, inflyttade 1892 f. d. grenadieren Anders Gustav Stark och Kristina Magnusdotter. De flyttade därifrån 1900.

Oxhagen (111)

Ett torp från första delen av 1700-talet. 1750 bodde där Samuel Persson, född 1691 och Kjerstin Nilsdotter, född 1718.

1758 hette torparen Hemming Månsson, född 1728 och Stina Danielsdotter, född 1731.

På 1760 - 70-talet bodde där Adam Fagersträm, född 1721 och Elisabet Hansdotter, född 1728.

I början på 1800-talet var det Petter Jonsson, född 1768 och Stina Johansdotter som bodde där. De hade en son, Johannes, född 1800 som 1822 övertog torpet och gifte sig med Anna Maria Pettersdotter, född 1798 i Solberga. Deras barn: Karl Gustav, född 1826 och Anika, född 1829. Torpet övertogs pa 1850-talet av sonen Karl Gustav, gift med Rebecka Andersdotter, född 1831 i Alseda. De hade två flickor, Emma Kristina, född 1860 och Ida Sofia, född. 1863. Karl Gustav Johannesson dog 1870. Året efter reste änkan Rebecka tillsammans med sina flickor till Amerika.

Näste som bodde på torpet var Johan Petter Jonsson, född 1828 i Stenberga och Sara Mathilda Pettersdotter, född 1825 i Alseda. De flyttade därifrån 1873.

Från Nottebäck inflyttade 1877 Karl Magnus Johansson, född 1852 i Sandsjö och Lisa Christina Johansdotter, född 1848 i Sjösås. De hade en son som hette Otto Leander som föddes 1887 och samme år flyttade de tillbaka till Nottebäck.

Inflyttad från Idanäs Soldattorp 1887 Frans Johan August Karlsson Id och Hilda Lovisa Nilsdotter och deras barn, Karl Oskar och Erik Edvin. 1895 flyttade de till Lemnhult.

Samme år inflyttade Frans Gustav Ahlkvist, född 1864 och Anns Gustava Gustavsdotter, född 1863, som två år senare utflyttade till Nottebäck.

Från Kvarntorpet till Oxhagen flyttade 1897 Karl Johan Andersson Nord, född 1873 i Björkö och Anna Mathilda Johansdotter, född 1872 i Åseda. Deras barn: Elsa Augusta, född 189S, Karl Erik, född 1899, Helga Ingeborg, född 1902, Linnea, född 1905, Rut, född 1908, Birger, född 1910, Agnes Magareta, född 1912 och John, född 1915. Torparen Karl Johan Nord som vid sekelskiftet och flera år därefter bodde med sin barnrika familj i Oxhagen, var en skicklig båtbyggare och i den lilla byggnaden snickrade han båtar åt folk långt utom bygdens gränser och detta gav alltid någon välbehövlig riksdaler, och även om hans tjänster betalades i form av fläsk, säd eller potatis, var det ändå en hjälp till försörjningen utöver vad jordlapparna kunde ge. Nord var en av den gamla stammens präktiga människor, som gick sin egen väg. En gång när han var långt borta i byarna för att göra en båt, blev han erbjuden att stanna där över natten, då vägen över skogen var lång. Nord tyckte nog att det var bra, men när husmor visade honom hans bädd med rena lakan blev det tvärt avslag. Nej, det var för fint, så han traskade iväg hem och kom tillbaka nästa dag.

På Oxhagen som på de flesta andra torpen fanns det gott om barn och förutom att arbeta fick de också tidigt vänja sig vid båtar och sjön. när de skulle till skolan rodde de själva över sjön. Endast om det var stormväder följde mor eller far med dem over. Nord rodde själv samme väg när han skulle till kyrkan i Näshult. Den 1 augusti 1918 flyttade Nord med familjen från Oxhagen till Korsberga, varefter torpet stod öde.

Någon gång omkring 1930 brann stugan ned.

Strömmen (112)

En backstuga uppbyggd strax intill ån. 1817 bodde där Daniel Vickelgren, född 1775 och Anna Fredriksdotter, född 1773.

1835 bebott av Jonas Petter Göth och Eva Maria Pettersdotter. 1846 flyttade de därifrån till Kampatorp.

Samme år inflyttade från Nye, Johannes Jonsson Fagerberg, född 1811 och Anna Beata Jonsdotter, född 1827. De flyttade därifrån 1863.

Dom sista som bodde där var Abraham Johansson och Mathilda Pettersdotter med sina barn. De hade förut bott i Pettersborg, och hade fattighjälp av socknen. Vid kommunalstämman i Näshult den 6 februari 1876 förekom bland annat: Som Abraham Johansson under Kullebo med hushåll blivit genom Herr Patron P. M. Sandvall lagligen avhyst, så har församlingen att härvid vidtaga rådiga åtgärder för anskaffande av bostad för detta i hög grad nödställda hushåll, och beslutade församlingen att uppdraga åt ordföranden i fattigvården, att på bästa sätt försöka skaffa en stugubyggnad för uppförande till bostad för detta hushåll. Socknen köpte sedan en stuga i Talleberg för 20 kronor, dit Abraham Johansson flyttade med sin familj.

Osatorp (113)

Beläget på Kullebos utmark. År 1800 bodde där Daniel Germundsson, född 1766 och Catarina Svensdotter, född 1753, som flyttade 1813.

Näste som bodde där var Lars Olofsson, född 1752 och Stina Samuelsdotter, född 1755. Lars Olofsson dog 1822.

Samma år inflyttade änkan Anika Samuelsdotter och hon dog 1828.

1829 inflyttade Magnus Jöransson och Catarina Carlsdotter, som sedan flyttade till Vesterlund i Haddarp.

Inflyttad 1831, Jöran Jöransson, född 1802 i Näshult och Johanna Lovisa Nilsdotter, född 1811 i Nottebäck. Deras barn: Anna,.född 1832, Johanna, född 1836 och Hilda, född 1843 samt oäkta dottern Ida, född 1860.

Sedan bodde där Anders Danielsson, född 1798 i Stenberga och Maria Jonsdotter, född 1799 i Lemnhult. Anders Danielsson dog 1851 och därefter fick änkan i Osatorp fattighjälp av socknen. 1856 erhöll hon 1 tunna säd och 3 kronor.

På 1880-talet bodde där änkan Sara Kristina Askling med sina barn Gustav Alfred, född 1873, Karl Magnus, född 1875 och Oskar, född 1878. Hennes dotter Mathilda gifte sig med Karl Johan Nilsson i Rösjöholm. Sara Kristina som var änka sedan 1885, gick till ordföranden i fattigvården och bad om lite hjälp till sina barn, men fick det beskedet, att hon hade:en så rik måg, så han kunde hjälpa dem. 1895 flyttade de till Rösjöholm.

1902 flyttade Johan Petter Dunberg till Osatorp. Han var frånskild och omgift med "Blanka- Fia" Sofia Svensdotter som var dotter till smeden Sven Blank. 1904 flyttade de därifrån till Fälletorpet.