Idanäs

Ljungsberg (168) Idanäs Soldattorp

Soldat för Idanäs på 1750-talet var Sven Strandbäck, född 1715,gift med Anica Jonsdotter, född 1717 och deras barn hette, Christina, född 1742, Jonas, född 1744, Maria, född 1750, Eva, född 1752 och Greta, född 1756.

I början på 1800-talet bodde soldaten Lars Idekvist där. Han var född 1856 och hustrun Sara Eriksdotter, född 1780.

1811 inflyttade soldaten Karl Andersson Id från Virserum, dar han var född 1787 och gift med Catarina Pettersdotter, som var änka efter soldaten Johan Muff. Hennes föräldrar var soldaten Petter Öfverström och Maja Jonsdotter från Höghults Almsgårds Soldattorp, där hon var född 1788. Ids barn hette Anders Petter, född 1818 och Marta Lisa, född 1825. 1841 flyttade de till backstugan Granelund.

Inflyttad 1845 från Sjömilla i Stenberga, soldaten Karl Magnus Karlsson Fritz och Johanna Maria Fredriksdotter. 1853 flyttade de till Höghults Almsgårds Soldattorp.

Till Soldattorpet flyttade därefter från Stenberga, Karl Johan Aspegren, född 1830 i Virserum och Eva Maria Jonsdotter, född 1824 i Åseda. Deras barn: Johanna Gustava, född 1850, Karl Petter, född 1853, Johan August, född 1855, Mathilda Sofia, född 1858, Clas Algot, född 1861 och Ida Maria, född 1864. Sonen Karl Petter reste till Amerika 1871. 1882 flyttade Aspegrens till Lunden i Hillhult.

Därefter inflyttade från Korsberga Frans Johan August Karlsson Id, född 1856 och Hilda Lovisa Nilsdotter, född 1852 i Sjösås.Deras barn: Karl Oskar, född 1881 och Edvin, född 1882. Sedan Ids flyttat till Oxhagen under Kullebo 1887, brukades torpet till gården.

Granelund (169)

Backstuga uppbyggd på Idanäs utmark. Den förste som bodde där var soldaten Karl Anders Id och Catarina Pettersdotter som flyttade dit 1841 från Soldattorpet. Sonen Anders Petter flyttade till Kejsarekulla, där han byggde upp backstugan Nykulla. Ids hustru Catarina hade på 1860-talet 12 kronor och 12 kbf. säd om året i fattighjälp. När hon dog i maj 1870, efterlämnade hon 6 riksdaler som tillföll socknen.

1873 inflyttade till Granelund Karl Petter Jonsson Dahl, född 1819 i Virserum och gift med Marta Lisa Karlsdotter, som var dotter till Karl Anders Id. 1894 betalade socknen 24 kronor för bräder till Karl Dahls stuga. Karl Dahl dog 1896 och hustrun Marta Lisa dog 1899. Fattigvårdstyrelsen beslöt att lämna 5 kronor till Marta Dahls begravning, samt att efterlämnande kvarlåtenskap skulle på auktion försäljas snarast.

Björkelid (171)

Backstuga under Idanäs. Inflyttad från Nye 1838, Johan Petter Jonsson, född 1808 i Stenberga och Anna Lisa Andersdotter, född 1812 i Nye. Deras barn: Anders Petter, född 1839 och död 1857, Anna Charlotta, född 1841 som flyttade till Nye 1865 och Karl Johan, född 1847 som flyttade till Lemnhult 1869. Jonas Petter Jonsson dog 1878 och hustrun Anna Lisa dog 1884. De hade båda haft fattighjälp under 1870-talet. 130

Granekulle (170)

backstuga under Idanäs. Bebott först av Jonas Petter Nilsson Berg, född 1808 och Marta Lisa Magnusdotter, född 1814, båda i Näshult. Berg var Grenadier för no 20 Tovaholm i Korsberga. Deras barn: Karl Johan, född 1835, Eva Lisa, född 1838, Gustav, född 1841, Anna Stina, född 1843, Marta Katarina, född 1846, Johan Magnus, född 1850 och Klara, född 1852.

Dottern Eva, flyttade till Lemnhult 1862. Marta Katarina och Klara utflyttade till Stockholm 1873. Johan Petter Berg dog 1867 och Marta Lisa som därefter fick fattighjälp, dog 1892. Hon hade blivit dömd för snatteri 1852.

Äldste sonen Karl Johan Berg, flyttade tillbaka till Granekulle från Hammarsten. Han var gift med Susanne Fredrika Andersdotter, född 1835 och dotter till soldaten Anders Bask. Karl Berg blev domd den 21/3 1871 för första resan stöld till 3 månaders straffarbete och 6 års förlust av medborgligt förtroende. Hustrun Susanna dömdes för första resan snatteri.

De hade tre pojkar Johan August Emil, född 1866, Karl Oskar Fredrik, född 1869 och Anders Gustav Edvard, född 1873. Berg fick hjälp av socknen till sina barns skolgång. 1882 betalades 32 kr. till sonens skolgång. Pojkarna valde de militära banan och alla tre kom så småningom till Stockholm, där de vann inträde vid Svea Livgarde. Johan flyttade till Stockholm 1887, Karl 1889 och Anders 1890. Susanne Bask, som hon kallades, gick ände till Stockholm där hon hade sina söner, men det sades, att hon i sin fattigdom skulle klaga för kungen. Från Stockholm kom det bud till Näshult, att de skulle komma och hämta hem henne.

En gång när ordföranden i fattigvårdstyrelsen skulle gå dit med fattighjälpen som var 2 kronor och kom fram till stugan fick han se genom köksfönstret att de sutto vid köksbordet, där de bara hade en skorpa. Då hade hon frågat om de skulle äta upp den nu, eller de skulle gömma den till nästa dag. Han sade då att de skulle ta den i kväll för nästa dag blir det alltid någon råd. När ordföranden såg och hörde det så tog han upp 2 kronor till av sina egna pengar och gav dem.

Vid fattigvårdstyrelsens stämma den 7 augusti 1904 förekom bland annat: Som fattighjonen Karl Berg och Susanne vållat mycket obehag och klagomål samt osanna rykten, beslöts försöka utackordera makarna Berg till någon fattigvårdsinrättning. Socknen betalade för Karl Bergs vård och skötsel under hans sjukdom kr. 25:55 och till Hagberg för skjuts av Bergs lik 8 kr. samt begravningskostnader 5 kr. Karl Berg dog 1906.

Vid kommunalstäsmmn den 1 oktober 1907 tilldelades fattighjonet Susanne Berg en varning att uppföra sig beskedligt, vid äventyr att det hon gör, fattigvårdstyrelsen förminskar hennes underhåll till hälften av det hon har. Som Susanna Berg har bristfällig bostad, så tillsades hon att på fattigvårdstyrelsens bekostnad flytta till lämpligare bostad och där erhålla husrum, vård, skötsel och vedbrand. Efter kom hon ej detta fick hon själv underhålla sig med vedbrann. Den 2 januari 1909 beviljades hon extra bidrag med 5 kr. Samma år dog hon. Den 1 april försåldes Susanne Bergs stuga till Petter Nilsson för 10 kronor. Den 19 december beslöts att kvarlåtenskapen efter henne skulle av ordföranden realiseras utan auktion.

Skiften (172)

En utjord som av ålder tillhört 1 mantal Rusthåll Borshult Skattegård i Lemnhult socken och finns dokumenterad sedan 1600-talet. År 1725 omtalas "hustrun Karin i Skiften".

Bebott på 1770-talet av Anders Nilsson, född 1730 och Catarina Svensdotter, född 1729.

De som bodde darefter var Per Månsson, född 1753 och Magareta Guldbrandsdotter, född 1755.

Inflyttad 1805 från Boda Tallgård i Stenberga Sven Eriksson, född 1762 i Yxnaberg, Stenberga och Petrunella Magnusdotter, född 1786 i Lidhults socken och inflyttad till Näshult 1804. Sven Eriksson som var skomakare, arrenderade utjorden. Hans far Erik Svensson som flyttade med till Skiften dog i okt. 1807. Barnen hette Anna Lisa, född den 20/12 1805, Maja Stina, född 1813, Marta Chatarina, född 1816 och Petter Magnus, född 1818. 1820 flyttade de därifrån till Idanäs Norregård.

Dottern Anna Lisa gifte sig 1825 med Daniel Blom från Horns i Fagerhult, varefter de arrenderade Idanäs Norregård. De hade en dotter, Lena Sofia. Anna Lisa dog den 2/2 1830 i tvinsot. 1832 flyttade Daniel Blom till Höghult, där hsn köpte 1/4 mantal Höghults Norrgård. Hans dotter Lena Sofia är min farfars mor (Roy Johansson).

Till Skiften inflyttade 1822 från Foglakulla, Lena Johansdotter som var änka efter Johan Tilly i Bredvik. Hon och hennes son Magnus flyttade 1825 till backstugan Gärdet i Ödmundetorp.

1838 inflyttade Johan Magnus Magnusson, född 1818, som var gift med skomakare Sven Erikssons dotter Marta Chatarina. De flyttade därifrån 1843, varefter hennes syster Maja Stina, som var gift med sockenskräddaren Jonas Strand bodde där till 1846, då de byggde upp backstugan Hagelid strax intill Kullen.

Från Lemnhult inflyttade 1846 Johannes Johansson, född 1786 och Maria Magnusdotter, född 1793, båda i Näshult. De hade en son Karl Gustav Johannesson, född 1831 som gifte sig med Stina Maria Jonasdotter, född 1835 i Virserum och inflyttad till Näshult 1861. Deras barn: Marta Gustava, född 1862, Augusta Maria, född 1864 och Johan August, född 1865.

Näste som bodde där var Johan Petter Karlsson, född 1834 i Korsberga och Mathilda Sofia Johansdotter, född 1842 i Nottebäck. De utflyttade till Lemnhult 1871.

1874 inflyttade från Ökna Sven Johan Johansson, född 1825 i Ökna och Catarina Johannesdotter, född 1827 i Nye, Hustrun dog 1879, varefter Sven Johansson gifte om sig 1880 med Catarina Sofia Andersdotter, född 1835 i Myresjö. Hon dog 1907. 1915 sålde Sven Johansson Skiften till Alfred Karlsson i Idanäs.