Hulu

Sandåkra (36) Hulu Grenadiertorp

Grenadier för Hulu i början på 1800-talet var Per Rask, född 1783. Han flyttade till Fagerhult 1811.

1817 beboddes torpet av Sven Johan Blank, född 1792 och Johanna Johansdotter, född 1799.

Grenadier 1827 var Jonas Vilhelm och torpet arrenderades då av Magnus Lejon från Klemetssjogle som var gift med Stina Svensdotter, fodd 1804 i Åseda. De flyttade sedan till Äseda.

1830 ditflyttade grenadieren Johannes Andersson Frick och Britta Stina Jonsdotter. I börian av 1850-tal byggde och odlade Frick upp sig ett torp i Lilla Höghults utmark som kallades for Hultaberg, dit de flyttade.

1863 inflyttade från Bäckseda grenadieren v. korpral Jonas Petter Lindell, fadd 1830 i Hult och gift med Stina Lisa Johansdotter, född 1831 i Eksjö. Barnen deras hette Johan Alfred, född 1858, Karl August, fodd 1861, Gustav Emil, född 1864, Frans Oskar, född 1867, Jonas Algot, född 1870, Anton Edvard, född 1872 och Ida Charlotta, född 1877. Sonen Karl August reste till Amerika 1880. 1881 flyttade Lindell till Lemnhult, där han arrenderade torpet Härhammar under Trollebo. Alla barnen reste till Amerika och när Jonas Petter Lindell dött, så reste änkan Stina Lisa också dit till sina barn.

1889 inflyttade från Aspelund i Äng Karl Johan Magnusson som tog sig tillnamnet Lindell när han blev grenadier för Hulu, samt hans mormor Gustava Sir. Karl Johan gifte sig 1895 med Anna Fredrika Nilsdotter, född 1867 i Fagerhult. De hade två barn, Karl Oskar och Anna Judit som båda dog 1899 samt Alma, född 1900. Hustrun dog 1902. Året efter gifte Lindell om sig med Amanda Blomberg från Karlsborg. Deras barn hette Gunnar, Einar, Helge, Verner som dog når han var 4 år. Simon och Ellen.

Torpet födde två kor och ett par stutar. Lindell brukade köpa ett par udda stutar som han tämjde och brukade jorden med, varefter han sålde dem och köpte ett par nya stutar att tämja.

Amandas mor Sara Stina som bodde de sista åren i Sandåkra dog 1914. Samme år flyttades stugan från Karlsborg och byggdes upp i Sandakra. Kalle i Överåkra byggde upp den. Två år därefter flyttade Lindells därifrån till Klemetssjögle. Klas i Klemetssjögle hade sålt sin gård till ett bolag i Vetlanda som avverkade lövskogen, varefter de i sin tur sålde den till Sandstedt i Triabo.

Sandstedt förbehåll sig all skogen ned till 7 tum, när han i sin tur sålde den till Svensson i Sandebro. De körde dit ett flyttlass, men väl ditkomna ville inte hans fru bo där, så Svensson var tvungen att försöka sälja gården. Klas som bodde kvar där lovade att hjälpa honom, så han gick till Lindell i Sandåkra och sade, att han skulle följa med till Åseda dagen efter och köpa gården av Svensson. Lindell bytte till sig Klemetssjögle mot Sandåkra samt betalade 3600 kr. emellan, och så fick han låna 500 kr. av Klas. I maj 1916 flyttade Lindells till Klemetsjögle. Svensson flyttade aldrig till Sandåkra utan byttebort det mot en villa som Alfred i Hulu ägde i Triabo. Den nybyggda stugan flyttades till Skrivaretorp där den byggdes upp och den gamla lät Alfred i Hulu riva ned och kola.

Grönlid (37)

En backstuga strax intill vagen på Hulu marker som först beboddes av Elias Nilsson och Lena Pettersdotter som 1810 flyttade till Eliehult.

Därefter inflyttade Magnus Johansson, född 1773 i Stenberga och Stina Jonsdotter, född 1776 i Virserum. Deras barn: Jonas Petter, född 1803, Johanes, född 1805, Karl Magnus, född 1807, Adam, född 1810, Anna Stina, född 1814 och Johanna Catarina, född 1818. Magnus Johansson och Stina som voro fattighjon dogo 1856.

1855 inf1yttade från Virserum Gustav Johansson, född 1827 i Näshult som gifte sig med Magnus Johanssons dotter Johanna Catarina. De hade en son Jonas Magnus, född 1856. 1860 flyttade de till Virserum.Från Sävelund, Ödmundetorp inflyttade 1860 Jonas Magnus Jonsson, född 1827 i Näshult och Johanna Catarina Andersdotter, född 1837. dotter till Anders Lundberg i Sävelund. Deras barn: Jonas Alfred. född 1858, Anna Lovisa, född 1860, Ida Sofia, född 1863, Karl August, född 1866, Olivia Johanna, född 1869, Jonas Emil, född 1872 Amanda Gustava, född 1875 och Klas Algot, född 1878. Jonas Alfred hade arbetsbeviljning till Stockholm 1876 - 80. Anna Lovisa flyttade till Stenberga 1879. Ida Sofia flyttade 1881 till Virserum och gifte sig med Lönn i Säfserås. Karl August utflyttade 1883. Jonas Emil dog 1887 och Olivia Johanna dog 1899. Hon hade varit hos släktingar i Nyanäs och fått lungsot.

Jonas Magnus som kallade sig Lindkvist gjorde dagsverken på gården för torpet. Först hos Andreas Andreasson och sedan hos Gustav Jonsson . Han brände svedjeland. På torpet hade han föda till en ko och en gris.

Den 20 mars 1867 vid kommunalstäsman ville församlingen icke bidraga till torparen Magnus Lindkvists lidna brandskada, emedan det skulle bliva allt för kostsamt om personer lät bli försäkra sina hus och ändock få ersättning av församlingen. på kommunalståmman den 5 februari 1872 beviljades till torparen i Grönlid som mistat en ko 50 ore att utgå av varje helt hemman att av honom själv uppbäras. Den 8 oktober hade Magnus Lindkvist åter begärt om understöd för en mistad ko, då forsamlrngen på så sätt ville bevilja att han fick själv uppbära en frivillig gåva, i likhet med tre personer som förut fått understod. Lindkvists hustru Johanna dog 1910. När de frågade honom vad han gjorde sa han att han väntade på tåget. Jårnvagen förbi torpet blev färdrg 1911.

Han var även korgmakare och ända upp i 80-årsåldren flätade han så välgjorda korgar och ressel och som material bröt han salgkvistar på åkerrenarna. Han flyttade sedan till sin dotter i Säfserås och 1917 flyttade han med sonen Algot till Rödmossa. Han dog 1920 och var då 93 Ar. Stugan i Grönlid revs sedan.

Svensholm (38)

Backstuga under Hulu. Från Nottebäck inflyttade 1828 Jonas Svensson, född 1800 i Hultsjö och gift med Stina Ingemundsdotter, född 1786 i Bäckseda och död 1835. Deras barn: Jonas Magnus, född 1827 och Anna Maria, född 1831.

Jonas Svensson gifte om sig med Anna Lena Zakrisdotter, född 1803 i Näshult. Deras barn: Stina Carolina, född 1837, Johan Petter, född 1843 och Karl Gustav, född 1847. Äldste sonen Jonas Magnus som kallade sig för Lindkvist, gifte sig 1856 och flyttade till Sävelund. Karl Gustav som var kasserad till beväring, reste till Amerika 1873. Stina flyttade 1874 till Lemnhult.

Den 6 februari 1876 begärde Johan Jonsson i Svensholm att utav fattigvården få övertaga sin moders stugubyggnad såsom sitt eget ägande för anställande av reparation av densamma, bejakade församlingen och överlåta densamma mot det att han förbinder sig att ansvara för försvarligt rum för sin gamla moder till döddagar. Johan Jonsson gifte sig 1877 med Mathilda Sofia Magnusdotter, född 1849 i Virserum. Deras barn: Klas Algot, född 1878 och Karl August, född 1879.

Johan Jonsson som var skräddare fick ved av bonderna. De körde dit var sitt lass söved, torra träd, och när de lassat av fick de följa med in och skräddaren bjöd dem ta för sig, Ja, du bjuder sa hustrun, men det tryter. 1879 flytta- de de därifrån till Svartarp. Änkan Anna Lena Zakrisdotter hade 12 Kr. och 12 kbf. säd i fattighjälp de sista åren. Hon led av kräfta och dog 1891.