Horsryd

Björkelund (106)

En backstuga under Horsryd. Den förste som bodde där var Karl Gustav Jonsson, som på 1870 - 80-talet arrenderade Råsa soldattorp, varifrån han flyttade 1886. Han var född 1824 i Elghult och gift med Lena Sofia Pettersdotter, född 1829 i Aseda. Barnen hette: Hilda Christina, Johanna Lovisa, Hedda Gustava och Johan Algot. Den äldsta dottern Hilda Christina reste till Amerika 1888. Karl Gustav Jonsson dog 1904 och hustrun Lena Sofia dog 1908.

Därefter bodde Karl Gustavs Johan där tillsammans med hushållerskan Ida Johansson från Tånga i Åseda som var född 1862. Johan Karlsson var bygdeurmakare och urmakarebordet hade han pa locket till en gammal dragkista. Johan i Björkelund eller Orre-Johan som han kallades, var inte bara byurmakare, utan han var en skogarnas son med "toppaspel" som specialitet. Han var först när tjäder och orre började spela om vårmorgnarna ute i markerna, och sällan gick han hem utan en tjäder innanför västen. Han var också en filur som var fin pa att plocka tuppar som andra sköt i lönndom. Johan kunde också på ett mästerligt sätt hantera sitt magdeburgerspel, och till dess toner dansade bygdens ungdom i vägskälen och på logarna. Sextiofemårig gick han ur tiden 1935.

Ekholm

Inflyttad 1882 från Idanäs soldattorp, Karl Johan Aspegren och Eva Maria Johansdotter samt deras barn, av vilka Ida Maria och Emil Alfred reste till Amerika 1884. 1885 flyttade Aspegrens till Lunden i Stora Hillhult.

1891 inflyttade Otto Pettersson, född 1851 i Näshult och Anna Lovisa Persdotter, född 1857 i Nye. De utflyttade till Stockholm 1892.

Samme år inflyttade från Lemnhult Karl Anders Josef Liljekvist, född 1861 och Anna Lovisa Johansdotter, född 1866, som flyttade till Korsberga 1895.

1895 inflyttade från Nye Frans Otto Kjällström, född 1856 och Emma Maria Johansdotter, född samme år. Hon dog 1916 och Kjällström dog 1926.

Rosenholm

Backstuga under Horsryd. Bebodd forst av änkan Johanna Olofsdotter som var född 1814 och död 1881.

Samme år inflyttade smeden Karl Petter Pettersson, född 1834 i Åseda och Sara Helena Gustavsdotter, född 1845 i Solberga. Dottern Elin Maria, född 1864 gifte sig med Johan Kron. Selma Augusta, född 1874 reste till Amerika 1893 och sonen Johan Petter reste till Amerika 1902.

Karl Pettersson som tidvis var i Stockholm, arbetade vid Kungliga Hovet. När han var hemma arbetade han med smidesarbete åt bönderna. Han fick ont i benen när han blev äldre och då tillverkade han en vagn - en rullstol - som han kunde åka i ände till Näshult. Hustrun Sara Helena dog 1908. Karl Pettersson dog 1927.