Hillhult

Kampatorp (114)

Ett av de äldsta torpen i socknen, bebott redan på 1600-talet.

1706 bodde änkan Karin och hennes döttrar Ingrid och Karin där.

1760 bebott av Måns Nilsson, född 1723 och Anica Johansdotter, född 1731, samt barnen, Catarina, född 1757, Lena, född 1759 och Per, född 1760.

Näste torpare var Jonas Månsson, född 1727 och Anna Zakrisdotter, född 1733. Deras dotter Lisa, född 1758.

Därefter Jonas Olofsson, född 1732 och Maja Larsdotter, född 1724.

I slutet av 1700-talet bebott av Per Ram, född 1756 och Mathilda Samuelsdotter, född 1755. De utflyttade till Åseda 1816.

Till torpet flyttade samme år Gabriel Nilsson, född 1790 i Alseda och Anna Stina Persdotter, född 1792 i Skirö. De flyttade därifrån 1818.

1819 inflyttade Nils Nilsson och Lena Sofia Johansdotter, båda födda 1793.

Inflyttad från Lemnhult 1835, Karl Nilsson, född 1795 i Solberga och Anna Johansdotter, född 1800 i Lemnhult.

Ditflyttad 1846 från Strömmen, Jonsa Petter Göth, född 1796 och död 1850. Hustrun Eva Maria Pettersdotter var född 1798 och död 1852. Torpet övertogs sedan av sonen Axel Henrik Göth som var gift med Anna Sofia Johansdotter från Pukarp. Deras barn: Helena Sofia, Karl Johan, Clas Gustav, Anders Algot och August Vilhelm. 1864 flyttade de till Väktaretorpet.

Inflyttad 1869 från Sjökulla, Rösjönäs, Johannes Pettersson, född 1832 i Åseda och Eva Gustava Pettersdotter, född 1840 i Näshult. Deras barn: Clas Oskar, född 1873, Johan Gustav, född 1875, Otilia Kristina, född 1878, Hulda Emilia, född 1880, Anna Charlotta, född 1884 och Maria Lovisa, född 1871. De flyttade till Granelund under Smedstorp 1890.

Inflyttad från Lilla Hammersten 1891, Karl Petter Johannesson och Mathilda Christina Danielsdotter samt barnen, Maria Lovisa, Karl August och Gustav Algot. De flyttade från torpet samme år.

Kyrkhagen (115)

1823 inflyttade från Svenstorpet, Anders Karlsson Stål och Inga Lisa Larsdotter. Deras barn: Stina Maria, Anna Lisa, Klara Helena, Karl Johan, Sofia, Eva Lena och Johanna. 1832 flyttade de till Hellaverke och därifrån flyttade de till Risbygget i Höghult.

Från Myresjö inflyttade 1832. Johan Petter Strand, född 1801 i Solberga och Maria Pettersdotter, född 1812 i Lemnhult. De vigdes 1832 i Lenhovda. Deras barn: Nils Petter, född 1839, Karl Fredrik, född 1844 och Gustav Victor, född 1848 och död sannna år. Johannes Strand som var fattig och sjuklig, dog den 15 maj 1848. Därefter hade Strands änka i Kyrkhagen fattighjälp av socknen. 1856 fick hon 12 kappar säd och 1876 fick hon 8 kbf. säd och 4 kronor. Sonen Karl Fredrik utflyttade 1863 till Dalarö. 1883 utackorderades änkan Maria Strand på socknen till Gustav Pahn för 4 kbf. säd. Hon dog året efter och auktionsmedlen efter henne och änkan Fält var kr. 27: 11.

Björkholmen (121)

Backstuga i Stora Hillhult, som även kallades för Stolalandet. På 1870-talet ditflyttade Jonas Petter Jonsson som kallades för Snickare-Pelle. Han var född 1828 och hustrun Sara Maria Pettersdotter var född 1825. Deras barn hette Johan Alfred, Ida Sofia, Karl Petter och Emma Johanna. Johan Alfred reste till Amerika 1872 och Karl Petter reste 1880 och senare även Emma Johanna. Ida Sofia gifte sig med J. A. V. Jonsson i Hagsjöryd. Hustrun Sara Maria dog 1914 och tillgångarna vid bouppteckningen var kronor 493:24. Jonas Petter Jonsson dog 1918 och tillgångarna efter honom var kronor 5 100:-.

Gummelund (117)

Ett torp från 1820-talet. Inflyttad 1827 Gumme Johansson, född 1762 i Åseda och Catarina Danielsdotter, född samma år. Hon dog 1838 och Gumme Johansson dog 1843.

1835 inflyttade från Lemnhult Karl Nilsson Bexell, född 1791 i Solberga och Anna Jonsdotter, född 1800. Hon dog 1853 och Karl Bexell gift sedan om sig med Stina Danielsdotter, född 1804 i Åseda. Dottern Christina Sofia, född 1834 utflyttade till Spånga 1865. Bexells hade 3 kronor och 7 kbf. säd om året i fattighjälp under 1870-talet. Karl Bexell dog 1877 och Stina Danielsdotter dog 1880.

Därefter bodde Jacob Johannesson där. Han var född 1841 och hustrun Johanna Gustava Danielsdotter, född 1847. Deras barn: Kristina Sofia, född 1866, Lovisa Karolina, född 1868, Elias Fritjof, född 1871, Johan August, född 1874 och Mathilda Elisabet, född 1879. Jacob Johannesson flyttade till Graneberg, där de bodde som inhyse, varefter hela familjen reste till Amerika 1884.

1881 såldes stugan i Gummelund för 20 kronor.

Strömserum (116)

Backstuga sedan 1851. Inflyttad från Hageslätt, Äng, smeden Sven Johan Johansson Blank och Maria Magnusdotter samt barnen, Carolina Sofia och Johan Gustav. Sven Blank som var lite illmarig av sig hade en hund, och när någon ville veta vad den hette sade han Gissa. Han fick sedan roligt när dom tyckte att det inte var så gott att gissa.Dottern Carolina som hade en oäkta son, Johan Melker, gifte sig med Johan Petter Dunberg och flyttade till Fälletorpet. Sven Johan Blank och hans hustru Maria dogo båda två 1912.

Lindholm

Backstuga. Inflyttad 1835 från Vetlanda pigan Sara Maria Eriksson Qvart, född 1799 i Näshult. Hennes son Jonas Melker Andersson, född 1836. De utflyttade 1855.

Sälleberg

under Hillhult, bebott. på 1820-talet av Daniel Germundsson, född 1766 och Catarina Svensdotter, född 1753.