Häradssjögle

Rydaberg (44)

Ett torp som uppbyggdes och odlades av f. d. Grenadieren Sven Magnus Ryd, som flyttade dit från G. T. Növla 1835. Han hade varit änkling och omgift med Catarina Jonsdotter. Deras barn hette Hilda Maria, född 1828, Jonas Magnus, född 1832, Eva Lena,född 1833, Anders Petter, född 1836 och Johan Erland, född 1843. Hustrun Catartna dog 1855. Dottern Hilda Maria flyttade till Vetlanda 1851 och Anders Petter flyttade till Vaxholm 1858. Sven Magnus Ryd och sonen Johan Erland flyttade till Stenkyrka på Gotland 1863. Ryd kom tillbaka året efter och bodde sedan som inhyse t Nyelund.

Karlsborg (45)

En stuga på Häradssjögle ägor som flyttades från Garvaretorpet i Höghult 1883. Det var f. d. Grenadieren Karl Magnus Blomberg och Sara Stina som flyttade dit från G. T. Növla, samt barnen Karl Gustav, Emma Sofia, Amanda, Anna Lovisa och Johan Emil.

Emma Sofia reste till Amerika 1886, Karl Magnus Elomberg dog 1890. Anna Lovisa flyttade till Virserum 1895, Amanda gifte sig med C. J. Lindell 1903 och flyttade till Sandåkra och Johan flyttade till Stockholm 1904. 1912 flyttade änkan Sara Stina till sin dotter i Sandåkra, dit stugan flyttades och byggdes upp 1914.

Növla (46)

Häradssjögle Grenadiertorp no 21.

Ryttare för stora Häradssjögle i början på 1700-talet var Per Jonsson som var med Karl XII i Ryssland och krigade och blev tillfångatagen vid Poltava. Från fångenskapen i Sibirien ankom den 8 maj 1722 Per Jonsson, Stora Häradssjögle, 42 år med 18 tjänsteår och gick till regementet. 4 man från Östra Härads kompani återvände.

Vid slaget vid Hälsingborg var Elias persson Sjöberg ryttare, 24 år, från Åseda.

Ryttare på 1740-talet var Sven Strandberg, född 1713. Hustrun Anika Jonsdotter, född 1719 och dottern Christina, född 1741.

Näste ryttare var Sven Larsson, född 1729 och hustrun Anika Svensdotter, född 1733.

1775 hette ryttaren Johan Bergdahl, född 1743.

På 1810-talet bette grenadieren Daniel Nilsson Perts och gift med Stina Zakrisdotter som var född 1788 i Fagerhult. Daniel Perts dog 1820.

Denne efterträddes av Sven Magnus Ryd, född 1799 i Nye och gift med Anna Persdotter född samme år. Hon dog 1827. Darefter gifte Ryd om sig med Catarina Jonsdotter, född 1803 i Alseda. Ryd odlade och byggde upp torpet Rydaberg i Häradssjögle utmark dit han flyttade 1835.

Darefter ditflyttade Frans Danielsson, född 1798 i Näshult som gifte sig med f. grenadieren Perts änka Stina Zakrisdotter. De flyttade därifrån 1851.

1852 inflyttade Frans Magnus Strid, född 1825 i Korsberga och hustrun Stina Lisa Svensdotter, född 1823 i Nye. Deras barn hette: Ida Lovisa, född 1854, Augusta Sofia, född 1856, Nils Petter, född 1859 och Otilia, född 1862. Samme år utflyttade de till Gotland.

1862 inflyttade från Grenadiertorpet Lassahult Karl Magnus Blomberg som var född 1826 i Korsberga och Sara Stina Jonsdotter, född 1837 i Nottebäck. Barnen hette: Karl Gustav, född 1862, Anna Sofia, född 1866, Amanda, född 1870, Anna Lovisa, född 1874 och Johan Emil, född 1880. Den 14 februari 1869 beviljade församlingen till Grenadieren Blomberg under Stora Häradssjögle, vilken i sin fattigdom mistat under innevarande vinter en ko, 1 Riksdaler av varje förmedlat hemman, att av de nödlidande själv uppbära. När Blomberg tagit avsked flyttade han en stuga från Garvaretorpet och byggde upp den ett stycke från Grenadiertorpet och kallade stället för Karlsborg dit han flyttade 1883.

1883 inflyttade från Lilla Ryd, Långaryd, arrendatorn Klas Otto Jonsson och Hilda Greta Johannesdotter. De flyttade därifrån till Häradssjögle 1888.

Grenadier vid den tiden var Karl Ludvig Lind, född 1863 i Näshult, som utflyttade till Korsberga 1889.

Samme år inflyttade Karl August Karlsson, född 1864 i Näshult och Kristina Lovisa Nilsdotter, född 1857 i Södra Vi. De flyttade därifrån till Virserum 1892.

Hagelund (47)

Ett torp i Lilla Häradssjögle som uppbyggdes på 1850-tal. Inflyttad dit 1854 från Hagestugan i Lilla Höghult, Jonas Pettersson Hagberg gift 1847 med Anna Sofia Andersdotter. Barnen hette Karl Petter, född 1850, Anne Maria, född 1856 och Lena Christina, född 1858.

1860 hade de kr. 1:24 och 12 kbf. säd i fattighjälp och samme år inköpte socknen en ko åt dem för kr. 21:36.

Som inhysehjon bodde där fattighjonet Anders Jerimiasson, född i Äseda 1785 och död 1866. Han hade fått Skaramuskis kläder.

Johan Hagberg dog 1870 i. magplågor. Sonen Karl Petter utflyttade till Lummelunda i Visby län. Anna Sofia som kallades för Kocka-Fia, lagade till kalas tills hon var nära 80 år. Hon dog den 20 januari 1885 och för likkistan och begravningen betalade socknen 6 kronor.

Inflyttad från Äseda 1884 Lena Sofia Andersdotter och hennes dotter Hulda Sofia Johansdotter vilka utflyttade året efter till Virserum.

Inflyttad från Nye 1886 Johan Fredrik Prim, född 1864 i Stenberga och utflyttad till Skirö 1889.

Kronoberg (48)

En backstuga uppbyggd på 1840-talet.

Från Södratorp, Kejsarekulla ditflyttade 1846 Johan Fredrik Karlsson, född 1809 i. Stenberga och Anna Maria Danielsdotter, född 1818 i Näshult. Deras barn Emilia, född 1843 och Karl Johan, född 1846. 1856 erhöll de 29 kappar säd och 3 Riksdaler 16 skilling i fattighjälp, samt till skjuts åt Johan i Kronoberg till Eksjö betalades 5 Riksdaler. Han dog 1857. Dottern utflyttade 1870 till Byarum.

1870 flyttade Nils Nicolausson Kvick dit. Han var född 1830 och son till Henning Nicolausson Kvick och Lisa Andersdotter i Slåna, Dädesjö. Gift med Emilia Kristina Johansdotter, född 1843 i Näshult. De hade en son Karl Oskar, född 1871. Nils Kvick hade arbetsbeviljning till Jernvägarna omkring Stockholm 1872 och 1873. Hustrun Kristina dog 1874. Kvick gifte om sig 1877 med Johanna Johansdotter som var född 1840 och dotter till Johannes Jonsson och Stina Lisa Isaksdotter i Gastgöljehult, Åseda. 1884 flyttade de därifrån till Stenkullen vid Bredgöl under Höghults Norrgård.

1884 inflyttade från Soldattorpet Norget, änkan efter soldaten Karl Syren, Johanna Christina Zakrisdotter och hennes barn. Några av dem hade redan rest till Amerika och 1890 reste Augusta Vilhelmina och August Emil. 1892 reste Hulda Kristina och Anna Charlotta. Änkan Johanna Zakrisdotter och yngsta dottern Lovisa Alfrida reste 1898.

1901 inflyttade från Pukarp Anna Lisa Johansdotter, född 1845 i Nottebäck. Hon hade varit hushållerska åt dem i Pukarp i många år. En gång när stugan brann där, höll hon pa att bliva innebränd. Under några år i början på 1900-talet Anna Sofia i Ljungsberg där som inhysa.

Hos Anna Lisa bodde sedan en gumma som hette Sara Blomberg. Vid fattigvårdstyrelsens stämma den 17 september 1911 beslöts. "Då Sara Blomberg i Kronoberg under sin ögonsjukdom vistats hos Carstensén i Kråkshult beslöts bidraga med 25 kronor." Vid nyår 1912 överfördes Sara Blomberg till 2:dra klassen i fattigutdelningen. Anna Lisa bodde i Kronoberg till 1926, hon dog den 6 januari 1927. Därefter hölls auktion på det hon hade efter sig, vilket tillföll socknen eftersom hon erhållit fattighjälp. Stugan revs några år därefter.

Fridhem (49)

Tills på 1860-talet var folkskolan i södra delen av socknen ambulerande från by till by mellan Höghult och Svartarp. Till bespisning av fattiga skolbarn vid den tiden inköptes årligen för 5 - 10 Riksdaler sill samt åtgick ett par tunnor säd som bakades av byns hushåll.

I mitten av 1860-talet byggdes ett skolhus i Häradssjögle i storlek som en torpstuga. Det var ett större rum med två fönster på långsidan och ett på gaveln där folkskolan hölls, samt ett smalt rum på andra sidan med ett fönster, där de hade småskolan. Barnen satt vid en långbänk som hade en hylla under. I skolhuset fanns även en liten förstuga och ett kök.

Skolan var flyttande med halvtidsläsning, så att läraren våxelläste 4 månader i Kyryskolan?? och 4 månader i Häradssjögle skola. Den förste läraren hette August Vikell och bodde i Överåkra, varifrån han gick var dag när skolan hölls i Häradssjögle. Han var mycket sträng och en pojke från Kejsarekulla slog han fordärvad, men därefter blev han betydligt beskedligare. Han var förlamad r den ena handen. Vikell dog 1895 och efter honom kom det en nyutexaminerad larare som hette Alfred Svensson och då ändrades förhållandena i skolundervisningen betydligt.

1905 flyttades skolundervisningen från den gamla skolan till den nya skolan i Lövhult som då var färdig att tagas i bruk.

Fridhem kallades därefter stugan och 1907 inflyttade från Stenberga änkan Mathilda Gustava Andersdotter som var född 1862, Hennes barn hette Per, Nancy och Henrik. Per arbetade på järnvägsbygget mallen Åseda och Virserum tills 1912, varefter han reste till Amerika 1913. Nancy gifte sig med Johan Petter i Stora Häradssjögle och Henrik arbetade som snickare. Mathilda Kall flyttade 1915.

Därefter köpte Karl Johan Fälting stugan och flyttade dit sedan han sålt sin gård i Lilla Häradssjögle. Han dog ett par år därefter.

1918 inflyttade från Höghult Karl Gustavsson tillsammans med hustrun Mathilda och hennes syskon Anna och Johan Bohman. Johan Bohman som varit vaktmästare vid tändsticksfabriken i Vetlanda fick kallbrand i ett ben och dog våren 1924. på hösten samme år blev Karl Gustavsson sjuk när han en gång skulle hämta ett spann vatten i källan, Han förlorade talförmågan och när de skickade efter Doktor Lilje, trodde han, att det var barnförlamning han fått. Han dog efter några dagar och Lilje förbjöd dem att hålla begravningskalaset där hemma. Anna som varit gift med Karl Olof Pettersson dog 1929. Mathilda Gustavsson bodde där sedan ensam tills hon dog 1943. Därefter hölls det auktion på det de hade efter sig och stugan revs några år efteråt.

Elmedal

Ett torpställe under Lilla Häradssjögle. 1881 inflyttade från backstugan Nyelund i Svartorp, skräddaren Johan Petter Jonsson, född 1843 i Svensholm i Hulu och gift med Mathilda Sofia Magnusdotter, född 1849. Deras barn: Karl August, fodd 1878, Hilma, född 1880 och Johan Anton, född 1881. 1884 fick Johan Jonssons hustru 5 kr. av socknen till brundsdrickning. 1902 flyttade de därifrån till Rosenlund under Rösjoholm.

Från Åseda inflyttade 1913 Johanna Maria Nilsdotter, född 1840. Hon var änka efter soldaten Karl Johan Frid som tjänat för Masssmala rote. Hennes söner: Karl August, född 1879 och Johan Gustav, född 1881. Karl August dog 1918 och änkan Johanna Maria dog 1926.

Gustav Frids hustru hette Ellen och deras barn hette Elis och Gösta som voro tvillingar, samt Karl Ivar och Etel. Han hade två kor som han tämjde och körde och brukade Jorden med.

Frids flyttade därifrån i början på 1940-talet. I mitten på 1960-talet brann stugan ned sedan åskan antänt densamna.

Nyelund (51)

Backstuga under Stora Häradssjögle. Inflyttad från Åseda Jöran Magnusson, född 1811 i Lemnhult och Vendla Amundsdotter, född samme år i Elghult samt barnen Anna Elisabet, född 1842, Karl Johan, född 1848, Daniel August, född 1850, Gustava Charlotta, född 1854 och Klas Algot, född 1858.

Jöran Magnusson hade arbetsbeviljning till Karlskrona 1864. Deras barn flyttade till Elghult 1869 och 1870. Han själv och hustrun flyttade sedan dit 1873,

Grenadieren Sven Magnus Ryd som bott i Rydaberg återkom från Gotland 1864 och bodde sedan som inhyse i Nyelund. Han flyttade därifrån till Ramkvilla 1877. Stället kallades sedan för Rydakullen.