Haddarp

Östrabo (127)

Haddarps Östergård hade sitt Soldattorp på gränsen mellan Beskvarn och Näsgärde.

Vid Storskiftet 1805 förekom tvist rörande soldattorpet Östrabo, då ägarna påstod att de genom enskild rättegång tilldömts dem och ej i de övriga utägorna medtagas, vilket av de övriga i skogslaget bestriddes. Östergårdens ägare uppvisade utdrag av Östar Härads Tings Protocoll, varvid de instämt Överjägmästaren Ehrenström såsom ägare av Besqvarn for det förmenta Soldattorpet eller Skattehagen då nyttjades till sistnämnda hemman, men förut tillhört Ostergården som då genom förlikning återfått nämnda hage.

1760 bodde Ryttaren Per Hultkvist där. Han var född 1727 och hustrun Lisbet Nilsdotter, född 1728. Dottern Maria, fodd 1753.

Soldat för Östergården i slutet av 1700-talet var Carl Besk, född 1758. Hans hustru Maria Jonsdotter, född 1778 och Dottern Lena, född 1813. De flyttade därifrån 1818.

Därefter inflyttade Anders Jonas Bask, född 1790 i Alseda och Anna Stina Larsdotter, född 1793. En dotter som hette Susanne var född 1835. De bodde senare i Sjöstugan.

Inflyttad 1839 från Nye, Petter Jonsson Ring, född 1809 i Myresjö och Katarina Nilsdotter, född 1806 i Bäckaby. Deras barn; Johan Petter, född 1836, Christina Lisa, född 1842, Karl Fredrik, född 1846 och August, född 1848. De flyttade därifrån på 1860-talet till Hagelund under Smedstorp.

Inflyttad från Åseda, soldaten Karl August Fast, född 1847 i Åseda och Johanna Lovisa Gustavsdotter, född 1846 i Korsberga. De fingo 13 barn som hette Karl August, född 1871, Johan Fabian, född 1872, död, Ida Lovisa, född 1873, död, Johan Fabian, född 1874, Ida Lovisa, född 1876, Anna Christina, född 1879, Albert Victor, född 1881, död, Klas Emil, född 1882, Gustav Alfred och Oskar Konrad, födda 1883, Frans Vilhelm, född 1885 samt Johan Gottfrid och Albert, födda 1887. 1895 flyttade de till Norratorp i Åseda. De båda tvillingarna Gustav och Oskar gick och läste i Näshult för Kyrkoherde Elg, och han placerade barnen efter rang och värdighet och eftersom de voro utsocknes fingo de sitta längst ned.

De två äldsta sönerna Karl August och Johan Fabian hade redan rest till Amerika innan de flyttade från Näshult och ytterligare fem av dem reste senare när de voro i 19 - 20 års åldren.

Den siste soldaten som bodde i Östrabo var Karl Johan Holmkvist, född 1879 som flyttade dit från Lemnhult 1898. Han flyttade till Graneberg 1902.

Vesterlund (128)

Som även kallades för Trillan,beläget intill landsvägen.

1839 ditflyttade Magnus Jöransson, född 1780 och Catarina Carlsdotter, född 1787. Hon dog 1846 och Magnus Jöransson dog året efter.

Det året inflyttade från Svensholm, Mosingetorp, sockenskräddaren Petter Svensson, född 1818. På 1840-talet var Daniel Pahn skräddarelärling hos honom. Når han blivit änkling 1855, gifte han om sig med Stina Lisa Isaksdotter, född 1831 i Fagerhult. Deras barn: Petter August, född 1858 och Hilda Kristina, född 1865. Näshults församling beslöt den 9 oktober 1874 att till sjuka hustrun Stina Lisa Isaksson i Vesterlund under Haddarp till hjälp för hennes kostsamma resa till och från Jönköpings lasarätt, få av ordföranden i kommunalnämnden uppbära 15 Riksdaler så fort uppbörden av kommunen är verkstäld för nästkommande år. Petter Svensson dog 1880. Sonen Petter August reste till Amerika 1884. Hilda Kristina gifte sig 1892 med Karl Johan Danielsson från Ängsholm. de byggde sedan upp Nydala dit de flyttade 1897.Stina Lisa Isaksdotter bodde i Vesterlund tills hon dog 1906.

Södergrind

En backstuga som finns i husförhörslängden först 1820.

Då inflyttade Jonas Petter Ottosson, född 1799 i Näshult och Anna Abrahamsdotter, född 1788 i Nottebåck. Hon dog 1861 och fem år därefter dog Jonas Ottosson. Auktionsmedlen efter honom var kronor 6:50.

Rosenlund

kallades backstugan för 1880, när Alfred Svensson och Anna Maria Andersdotter flyttade dit från Söderlund under Kejsarekulla. Deras barn: Ida Aktalia, född 1880, Karl Alfred, född 1882 och Josef Emil, född 1884. Johan Alfred Svensson hade frejdbetyg till Stockholm 1884. Han dog 1889. Sonen Karl reste till Amerika 1902, och sedan reste även Josef. Ida dog 1932.

1933 återvände Karl och Josef från Amerika till Sverige och till Rosenlund. De hade tagit sig namnet Lindy, och när de voro hemkomna gifte de sig med var sin amerikanska. Karl Lindy flyttade till Karlsborg i Beskvarn och Joesf Lindy bodde kvar i Rosenlund. Deras mor Anna Maria dog 1939.

När Josef Lindy dött, sålde hans änka stugan till Gunnar Jonsson och hans mor Anna som båda hade pension. De gick sedan i stugorna och sålde lite saker. Anna Johansson dog 1867, och därefter flyttade Gunnar Johansson till Skede där han gifte sig med en gamnal änka. Stigan såldes därefter till Stockholmare som sommarbostad.

Stället kallades även för Trillan, ett namn som kom till får 150-tal år sedan, då ungdomen slog trill på vägen.

Klocklyckan (133)

En backstuga på Haddarp Södergårds ägor.

Inflyttad från Rösjöholm 1822, Zakris Pettersson Trolle, född 1766 i Stenberga och Catarina Jonsdotter, född 1775. Zakris Trolls som tidigare bodde i Ryttaretorpet Lilla Överåkra dog 1840.

Därefter bodde hans son där, Sven Zakris Trolla, född 1810 och gift med Sofia Charlotta Gustavsdotter, född 1832 i Åseda. Deras dotter Maria Lisa, född 1863. Sven Trolle närde sig på urmakeri. Som inhyse bodde hans broder Johan Petter Trolls, född 1795, som även han var urmakare. Sven Trolle dog 1882.

Inflyttad från Åseda 1883, Gustav Vilhelm Magnusson, född 1860 och Maria Sofia Svensdotter, född 1863. Deras barn: Karl Gustav, född 1883, Johan August, född 1885 och Josef Fabian, född 1888. 1889 flyttade de till Lemnhult.

Stugan köptes sedan 1895 av Gustav Olofsson i Haddarp och revs därefter.

Amerika

Eller Lunden som det även kallades, uppbyggdes som undantagstuga till Haddarps Östergård.

När Johan Gustav Isaksson och Johanna Pettersdotter sålde sitt 1/4 mantal Frälse Haddarps Ostergård till mågen Lars Gustav Pettersson och dottern Stina Maria och undantags kontrakt skrevs den 15 april 1867, förbehöll de sig att uppodla och begagna ½ tunnland i Ängsgärdet intill Tyskåkern, och att de för egen räkning skulle vilja bygga sig ett särskilt hus och taga virke därtill på gårdens ägor.

Den 1 oktober 1874 sålde de 1/4 mantal till mågen Petter Svensson och dottern Emilia Sofia. Då förbehålls den så kallade Tyskåkern uti Ängsgärdet, samt att uppföra ladugård uti Ängsgärdet på andra sidan kyrkvägen mitt för den uppförda bostaden på Tyskåkern, samt att få gräva brunn invid ladugården och gärdsle till inhägnad av den förbehållna planen.

Enligt undantagskontraktet förbehöll sig Johan Gustav Isaksson, 3 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn. En ko och till foder 40 Lispund hårdvallshö och 70 Lispund halm. Ett får och lamm, 5 Lispund hö och 10 tjog kärvar björklöv. Att så en kappe linfrö samt frukttrad. Dragare till åkerns brukning och tillräcklig vedbrann. Rättighet att plocka lingon och repa enebar, samt tvänne skjuts till Vetlanda.

Inte långt därefter brann stugan och en ny byggdes sedan upp på samma ställe.

Johan Gustav Isaksson som var född 1816 dog 1896 och hustrun Johanna dog 1913. När båda makarna voro döda skulle den förbehållna åkerjorden tillfalla jordägaren, men bostaden och ladugården tillfalla gemensamt alla barn och bröstar- vingar. Därefter flyttade dottern Josefins till stället och bosatte sig där. Hon hade varit gift med Frans August Andersson som hade haft affär i Kuttaboda, men när det gått ut sig för honom hade han rymt till Nord Amerika. Josefina dog 1943. Hon hade fyra barn. Sonen Frans Gustav emigrerade till Amerika 1906. Dottern Sigrid som utflyttade till Stockholm 1902 gifte sig med en som hette Skröder, och de bodde där på somrarna. När de dött köptes husen i Amerika tillbaka till gården. Stugan renoverades och hyrdes sedan ut som sommarbostad.

Nybygget (131)

En backstuga uppbyggd 1863, då Karl Petter Gabrielsson och Lena Catarina Johansdotter flyttade dit från Ängsholm som låg strax intill. Lena Catarina dog 1890 och Karl Petter Gabrielsson dog 1896.

1900 ditflyttade Gabrielssons måg och dotter Daniel Pettersson och Eleonora från Ängsholm. Daniel Pettersson dog 1915 och hustrun Eleonora dog 1916.

Samme år inflyttade lumpsamlare Gustav Malmgren och Anna Maria Karlsdotter från Aspelund , sedan deras stuga där brunnit ner. Gustav Malmgren dog 1920 och Anna Marta dog 1940. Hon hade då fyllt 95 år och var då äldst i socknen. Deras son Ernst bodde där sedan till 1956.

Stugan köptes på auktion av Oskar Gustavsson i Söratorp, som rev den omkring 1960.

Österlyckan (132)

Backstuga belägen intill Ängs ägor.

1835 flyttade Fredrik Danielsson och Lena Nilsdotter dit. Båda voro födda 1795 i Näshult. Deras son Johan Vilhelm var född 1832. Fredrik Danielsson dog på 1850-talet och hustrun Lena dog 1863.

Granäng

Inflyttad 1831 från Lemnhult, Lars Jonsson Hägg, född i Lemnhult 1808 och Maria Persdotter, född 1804 i Åseda. Deras barn: Anders Petter, född 1835, Karl Gustav, född,1836 och Johan August, född 1841. 1862 utflyttade Anders Petter till Dalarö och Karl Gustav till Stockholm. 1883 dog Lars Hägg och hustrun Maria dog 1886,

1897 flyttade Anders Jonsson dit från Rosenholm varefter stället kallades för Rosendal. En ny stuga byggdes upp och den gamla användes till snickarebod. Anders Jonsson friköpte torpet och fastade in det

Lindeberg

Haddarp Västergårds Soldattorp no 81.

Bebott på 1760-talet av Daniel Spetsberg, född 1725 och Maja Håkansdotter, född 1728. Deras barn: Catarina, född 1750 och Anica, född 1753.

I slutet av 1700-talet hette soldaten Johan Blixt, född 1771 och hustrun Lisa Jonsdotter, född samme år. Johan Blixt som var född i Stenberga dog 1813.

Näste soldat som bodde där var Sven Blixt, född 1792 och hustrun Britta Catarina Jonsdotter, född 1787.

1829 inflyttade från Stenberga Johan Danielsson Frost, född 1804 i Alseda och Anna Gustava Jonsdotter, född 1798 i Stenberga.

Inflyttad 1847 från Nye Nils Magnus Frid, född 1821 i Nye och Hustrun Lena Katarina, född i Lemnhult samma år. Deras barn: Johan Petter, född 1841, Adrian Gustav och August Alfred, födda 1851, Karolina Lovisa, född 1858 och Ida Sofia, född 1861. Äldste sonen Johan Petter utflyttade 1864. 1871 reste Nils Magnus Frid jämte den övriga familjen till Amerika.

Därefter bodde Daniel Pahns son Johan Petter Lindblom och dennes hustru Vendla Karolina Nilsdotter där. De flyttade till Stockholm 1877.

1888 inflyttade Lisa Stina Jonsdotter, född 1843 i Vetlanda. Hon flyttade 1893.

Inflyttad 1899 Karl August Karlberg, född 1876 och utflyttad 1902 till Stockholm.


1902 inflyttade smedan Axel Lindgren och öppnade en smedja där. Han var född i Årsnäs, och hade varit i Stockholm och utbildat sig i Smedyrket. Hans huvudsakliga sysselsättning blev att bistå bönderna med att laga redskap och sko hästar. Han gifte sig 1900 med Maria Collin. Ett par av deras barn reste till Amerika på 1920-talet. Axel Lindgren dog 1957, 86 år gammal och Maria dog 1968, 89 år gammal. Den gamla soldatstugan har därefter varit sommarbostad.