Götestorp

Lindeberg (120)

Backstuga som byggdes upp på 1860-talet i Götestorp.

Den förste som bodde där var Nils Johan Pettersson som var född 1823 i Lövenäs, Lemnhult. Han var gift med Anna Lisa Karlsdotter, född 1819 i Götestorp. Deras barn: Anna Sofia, född 1846 och död 1849, Johan Alfred, född 1850, Emilia Sofia, född 1852, Karl Petter, född 1855 och Vilhelm August, född 1859. Dottern Emilia Sofia reste till Amerika 1871 och året efter reste Johan Alfred. Karl Petter reste 1875 och Vilhelm August flyttade till Stockholm 1878 där han var murare, varefter även han reste till Amerika 1883. Hustrun Anna Lisa dog 1897 och Nils Johan Pettersson som var snickare dog 1901.

Deras söner tog sig tillnamnet Lindberg, efter namnet på torpet, där de voro födda. Karl Petter drunknade i Amerika 1906 under en fisketur. En av deras ättlingar var hemma här i Sverige pa besök och ville då ha ett fotografi av stugan i Linderberg.

Till Lindesberg inflyttade 1901 Nils Johan Pettersson och Thilda Maria. 1903 flyttade de därifrån.

På 1920-talet bodde Axel Prag där med sin familj. De flyttade sedan till Fåglanäs

1930 inflyttade Josef Johansson och hans hustru Ester. De var de sista som bodde däroch flyttade därifrån 1950.

Broholm (119)

Backstuga under Götestorp. Stället kallades troligen först Enelund.

Inflyttad 1842 Per Danielsson, född 1778 och Eva Pettersdotter, född 1779. Per Danielsson dog 1847 och hustrun ett par år därefter. Auktions- medlen efter Eva i Enelund 1850 var 27:16 Riksdaler.

Därefter bodde där Anders Petter Magnusson, född 1805 i Näshult och Johanna Svensdotter, född 1808 i Åseda. Deras barn; Christina, född 1843, Petter Magnus, född 1845 och Eva Beata, född 1851. Christina flyttade till Åseda 1863 och Eva Beata utflyttade till Stockholm 1882. Samme år dog Anders Petter Magnusson.

Vid fattigvårdstyrelsens sammanträde den 13 mars 1884 förekom bland annat: "Som änkan Johanna Svensdotter i Broholm under Götestorp är av kommunalstämman beslutat, att fattigvården skall övertaga nämnda änka och hennes ägendom, Efter som hon år klensint och icke sjalv kan sköta sig, så eftersom hennes penningar är slut får hennes underhåll och hennes stuga och lösägendom skulle på öppen auktion försäljas". Johanna dog samme år.

Graneberg

En backstuga.

1835 flyttade Jonas Johansson Bergström dit. Han var född 1804 i Näshult och hustrun Sara Stina Johansdotter var född 1812 i Stenberga. De hade en son Johan Alfred, född 1838 som utflyttade till Nicolai församling i Stockholm och en dotter Lisa Charlotta, född 1842 som reste till Amerika 1870. Samme år dog Jonas Bergström och hans änka Sara Stina dog 1892.

Från Lemnhult inflyttade 1887 Clas Algot Ljungberg, född 1863 och Johanna Kristina Svensdotter, född 1862. Deras barn: Klas Emil, född 1890, Elvira född 1893 och Elsa, född 1897. Ljungberg som hade en lanthandel i Graneberg flyttade sedan till Hillhult.

1902 inflyttade Karl Johan Holmkvist och Anna Lisa Sandkvist, som flyttade till Lemnhult 1907.

1909 ditflyttade Emil Bohman, född 1875, från Serarp där han innehaft affären i Linderslund från början av 1900-talet. Hustrun Anna Lindberg, född 1879 i Götes- torp. Deras barn: Sven, David, Ebba och Erik. Emil Bohman var fjärdingsman för Näshult under 1920 - 30-talet.

Götsberg (118)

Garveri vid Götestorp.

Inflyttad från Växjö garvaren Erik August Löfgren, född 1804 i Bro och Helena Larsdotter, född 1815 och inflyttad från Kalmar. Deras barn: Victor August, född 1843 och död 1863, Augusta Victoria, född 1844, Ernst Rudolf, född 1847 som flyttade till Nottebäck 1862, Johan Alexander, fodd 1849 död 1870 och Otto Edvard, född 1855 som flyttade till Stockholm 1874. Dottern Augusta flyttade till Hakarp 1862 men flyttade tillbaka året efter. Hon var arbetsför till 1862, då hon intogs på lasarettet.

Garvare August Löfgren dog 1890. Socknen fick under hans sjukdom för skötsel och vård, samt kista och omkostnader betala 23 kronor. Stugan efter garvare Löfgren försåldes 1892 for kr. 32:90.

1891 betalade socknen för uppförandet av Augusta Löfgrens stuga 50 kr. och för 25 st. tegel 3:75, paff till stugan 2:25, näver till taket 3:90 och spik 6:16. Den 27 Januari 1901 beslöts på konmunalstämman, att Augusta Löfgrens stuga i Götsberg skulle täckas om med bräder samt invändig reparation. 1903 fick Augusta Löfgren kr. 39:25 och 160 kg. säd i fattighjälp samt reparationer på stugan för 13:35.

Den 4 mars 1907 beslöts att till Mathilda Ågren som tager vård om sinnessjuka fattighjonet Augusta Löfgren betala 25 öre pr. dag.

Den 3 januari 1910 ackorderades Augusta Löfgren ut till Emma Kron för kr. 38:81 och 90 kg råg i kvartalet. Därefter försåldes hennes stuga på auktion den 1 april till C. P. Hedberg för 26 kronor. Eftersom hon inte blev väl behandlad hos Emma Kron inhyrdes hon den 1 april 1912 hos torparen Karl Johan Karlsson i Båckaström mot samme vilkor.

När Näshults ålderdomshem vid nyåret 1913 skulle tagas i bruk, beslöts det att hon skulle intagas där. Men den 2 januari utackorderades hon till Lena Åker för 50 öre om dagen. Hon flyttades sedan till ålderdomshemmet och där försökte hon ta livet av sig. En gång skulle hon dränka sig i brunnen, men fastnade i brunnskaret och med stor möda fick de upp henne. Föreståndarinnan föreslog då att de skulle följa med och dränka henne i Prästgårdssjön. De ledde henne i var sin arm, men när de kom till dörren så stretade hon emot. Därefter försökte hon inte dränka sig.