Fly

Liljedal

En backstuga i Fly som på 1830-talet beboddes av Margareta Ingesdotter, född 1763 och Maja Stina Danielsdotter, född 1782.

Grenadiertorpet no 22

Till Grenadiertorpet no 22 inflyttade 1879 från Vetlanda Karl Fredrik Olsson Lif, född 1856. Han flyttade tillbaka till Vetlanda 1892.

1893 inflyttade från Stenberga Jonas August Halm, född 1872 i Nye, som flyttade tillbaka till Stenberga 1899.

Flyadal

bebott på 1920-talet av Johan Wallentin, född i Fly 1860 och frånskild. 1935 flyttade han till ålderdomshemmet där han dog samme år.

1947 inflyttade från Hultingetorp Oskar Karlsson. Han dog 1967. Hustrun Selma flyttade sedan till Stenberga ålderdomshem.