Ekagård

Ekelund

Backstuga under Ekagård.

1840 inflyttade pigan Lisa Johansdotter, född 1792 i Näshult och sonen Johan Zakrisson, född 1829. Lisa som hade fattighjälp av socknen fick 1866 6 kronor och 9,6 kubikfot säd. Hon dog 1868.

Johan Zakrisson som kallade sig för Bergström gifte sig med Lisa Catarina Johansdotter, född 1821 och inflyttad från Åseda 1851. Deras barn: Carolina, född 1850, Johanna, född 1853, Johan Petter, född 1858 och Thilda Maria, född 1861.

Johan Bergström uppehöll sig i Kalmar utan bevis sedan 1855. Han hade övergivit hustru och barn med person och underhåll, vilka erhöll hjälp av socknen. Sonen Johan Petter flyttade till Stockholm 1877. Lisa Catarina Johansdotter dog 1898.

Från Näshults Prästgård inflyttade 1895 skräddaren Adrian August Blomstrand, född 1872 och Sofia Emilia Karlsdotter, född 1871. Deras barn: Gunnar Elis, född 1896, Erik Albert, född 1898, Gulli Mari, född 1900 och Gottfrid Vilhelm, född 1902. August Blomstrand reste till Amerika 1904 tillsammans med hela familjen.

1904 inflyttade Karl August Ekdahl, född 1876 och Emmy Högstedt, född 1877. Deras barn: Sigrid, född 1900, Linnea, född 1902 och Karl, född 1904. De flyttade till Skirö 1907.

Dom sista som bodde i Ekelund var skräddaren Klas Svensson och hustrun Emilia. Deras dotter Jenny, flyttade till Ljunga i Östergötland 1923. Sonen Karl Oskar emigrerade till Amerika 1928. Klas Svensson dog 1929, 77 år gammal. Hustrun flyttade till Kristberg i Östergötland.

Stuga står fortfarande kvar.

Ugglebro (175) Ekagårds Soldattorp

I början på 1800-talet hette soldaten som bodde där Olof Park??, född 1778 och hustrun Anika Börjesdotter, född 1769. Hon dog 1815.

1820 hatte soldaten Magnus Nells, född 1795 och gift med Catarina Andersdotter, född 1775.

1830 var det Jonas Petter Netz, född 1805 och Catarina Nilsdotter, född 1795.

1849 inflyttade Gustav Nilsson Göth, född 1803 i Fagerhult och Anna Pettersdotter, född 1793 i Lemnhult. Deras barn: Nils Petter, född 1833 och Karl Gustav, född 1837. Gustav Göth som var utfattig, dog 1852 och hustrun Anna dog 1853. Auktionsmedlen efter dem var kr. 5:28.

Därefter bodde där soldaten Petter Magnus Granat, född 1832 i Åseda och Lena Johanna Pettersdotter, född 1822 i Skirö. Deras fosterson Vilhelm Johansson, föda 1862, reste till Stockholm 1882 och fostersonen Victor Linus reste till Amerika samme år.

Petter Granat som varit dömd för lägersmål, byggde upp sig en stuga vid gölen, dit de flyttade sedan.

1888 inflyttade från Stenberga soldaten Karl A. Högström, född 1865 och Mathilda Christina Johansdotter, född 1859. Deras barn: Karl Oskar Hjalmar och Hilma Christina.

Den siste som bodde i Ugglebro var korgmakaren Johan Gustav Holmberg och hans hustru Hilda Christina. De flyttade därifrån 1903 till Markatorpet i Kejsarekulla.

Björkelid (176)

en stuga intill Soldattorpet invid gölen, uppbyggd av Petter Granat som flyttade dit från soldattorpet i slutet av 1880-talet. Hans hustru Lena dog 1902. Därefter gifte han om sig med Johanna Sofia Johansdotter, född 1833 i Stenberga.

1907 anhöll Petter Granat om underhåll till sin hustru och den 9 oktober samme år beviljades 2 kronor och 35 kg. råg. Petter Granat dog 1913. Hustrun Johanna Johansdotter som ansågs ha hemortsrätt i Stenberga, då hon var 63 år när hon inflyttade och gifte sig med Granat, beslutades det flytta henne till ålderdomshemmet och underhålla henne tills vidare, samt söka Konglig Befallningshavare krav mot Stenberga kommun om gottgörelse för hennes vård.

Den 18 januari 1914 beslutade fattigvårdstyrelsen försälja deras samfälda bo och tillgodogöra Näshult kommm det Granats hushåll tilldelats under åren 1908 till 1914.

Lilla Ekagård

Karl Gustav Jonsson ägde en gård i Ekagård, och när det gick ut sig för honom och han fick sälja gården flyttade han till backstugan som kallades för Lilla Ekagård. Han var född 1822 och hans hustru Stina Lisa Nilsdotter som var född 1823 dog 1804.

Därefter bodde Lovisa Karlsdotter där. Den sista som bodde där var Hulda Milton som flyttade därifrån på 1930-talet till Näshult. Stugan står kvar fortfarande.