Äng

Ängslätt (130)

Inflyttad 1845 från Virserum, Nils Magnus Nilsson, född i Stenberga 1802 och Anna Catarina Nilsdotter, född i Skirö 1804. Deras barn: Gustava Marta, född 1835, Jonas Magnus, född 1838 och Anna Carolina, född 1842. Vid sockenstämman 1853 beviljades."For brundsdrickning åt hustrun 6 Riksdaler." Nils Magnus Nilsson dog i början på 1850-talet och Anna Catarina dog 1857. Samme år dog också yngsta dottern Anna Carolina. Gustava Maria och Jonas Magnus utflyttade 1856 och 1858 till Jonkoprng.

Ängslund (134)

Inflyttad 1823 från Lemnhult Johannes Jonsson, född 1799 i Stenberga och Johanna Zakrisdotter, född 1806 i Näshult. Deras barn: Karl Petter, född 1837, Johanna Kristina, född 1840 och Johan August, född 1846. Johannes Jonsson närde sig med snusförsäljning och skosinkor. Dottern Johanna Kristina flyttade till Nye 1863. Johannes hade 1:sta och Johanna 2:dra klassens fattighjälp och 9 kr. om året i vedpengar. Johannes dog 1885 och Johanna dog 1886. Auktionsmedlen efter dem tillsammans med Maria Häggs var kr. 108:54.

Rosenholm (135)

Backstuga uppbyggd i slutet av 1860-talet,

då Jonas Petter Andersson flyttade dit. Han var född i Ökna och gift med Anna Lisa Svensdotter, född 1816 i Näshult. De hade en son Anders Magnus Jonsson, född 1846 som gifte sig 1873 med Mathilda Kristina Johansdotter, född 1849 i Fröderyd. 1875 flyttade de till Höghult Norrgårds Soldattorp. Jonas Petter Andersson dog 1890 och hustrun Anna Lisa dog 1892.

Från Lilla Hult, Hultingetorp flyttade Anders Jonsson och Mathilda Kristina tillbaka till Rosenholm 1890. Deras barn: Ida Sofia, född 1874, Jonas Gustav, född 1877, Johan Victor, född 1879, Anna Lovisa, född 1882, Johanna Mathilda, född 1885, Amanda Sofia, född 1887, Emma Josefina, född 1889 och Anders Edvard, född 1892. 1897 flyttade de till Rosendal under Haddarp, och även stugan flyttades dit och byggdes upp där.

Jonsberg (136)

1847 inflyttade från Gottfridsdal f.d. nämndemannen i Aspelands härad, Jonas Petter Svensson, född 1803 i Virserum och Stina Kajsa Danielsdotter, född 1809 i Gottfridsdal. Deras barn: Anna Carolina, född 1836, Karl Magnus, född 1838„ Eva Gustava, född 1840 och Jonas Petter, född 1842. Jonas Svensson som var utfattig dog 1876 och hustrun Stina Kajsa dog 1881.

Till backstugan som sedan kallades för Aspelund inflyttade 1891 från Klemetssjögle lumpsamlaren Gustav Malmgren och Anna Maria Karlsdotter och barnen Karl, Sigrid och Ernst. 1916 före jul brann stugan ner, varefter Malmgrens flyttade till Nybygget.

Ängsholm (137)

Inflyttad 1842 från Stenberga, Karl Petter Gabrielsson, född 1822 och Lena Katarina Johansdotter, född 1818, båda i Näshult. Byggde sedan upp sig en stuga på Haddarps ägor som kallades för Nybygget dit de flyttade 1863. Samme år gifte sig deras dotter Eleonora, som var född 1843 med Daniel Gustav Pettersson, född 1831 i Korsberga, varefter de bosatte sig i Ängsholm. Deras barn: Mathilda Kristina, född 1863, Karl Johan, född 1867, Gustav Alfred, född 1870, Klas Edvard, född 1874 och Ida Sofia, född 1877. 1871 till 1872 bodde de i Hammerdal, varefter de flyttade tillbaka.

Daniel Pettersson hade arbetsbeviljning till järnvägarna 1874 och till Skövde 1875. Till Nye flyttade Karl Johan 1888 och Gustav Alfred 1889. Mathilda flyttade till Skirö 1893 och mamma år flyttade Ida Sofia till Stockholm. Klas Edvard flyttade till Virserum 1897.

När Eleonoras föräldrar dött, flyttade Daniel Petterssons till Nybygget 1900, Stugan i Ängsholm revs sedan och timret användes av skräddaren i Mosebacke att bygga om sin stuga med. Potatiskällaren finns kvar fortfarande.

Aspelund (138)

En backstuga som låg där byn var belägen före skiftet.

Inflyttad från Stora Svartarp omkring 1850, Johannes Eriksson Sir och Kristina Vallentinsdotter samt deras dotter Gustava, född 1814 och hennes dotter Stina Maria, född 1841. Johannes Sir som var född 1785, hade varit soldat för Rösjöholms rote. Han var son till Erik Björklund och Lisa Jonsdotter i Hellaverke. Han dog 1856. Kristina, född 1885 var dotter till Vallentin Öfverström och Lisa Jonsdotter i Ödmundetorp. Hon hade liksom sin dotter Gustava fattighjälp av socknen. Hon dog 1876.

1882 inflyttade från Magdalene Maria församling i Stockholm, Gustava Sirs dotterson Karl Johan som var född 1864. Vart hans föräldrar hade tagit vägen hade han inte reda på, men troligen hade de rest till Amerika. Karl Johan gjorde sina första dagsverken hos Sven Pettersson i Äng och sedan hade han tjänst hos Löjtnant Nordstrand i Höghultström. Han blev sedan Grenadier för Hulu och kallade sig då för Lindell. 1889 flyttade han till Grenadiertorpet Sandåkra tillsammans med sin mormor Gustava Sir.

Hageslätt (139)

Inflyttad 1846, Sven Jonas Johansson Blank, född 1825 och Maria Magnusdotter, född 1818, båda i Lemnhult. Sven Johan Blank som var smed var utfattig. Han hade varit dräng i Kullebo. 1851 erhöll han 6 kap. säd av socknen för liden brandskada. När det hade brunnit för dem, flyttade de samme år till Hillhult.

Tälleborg (140)

1838 inflyttade från Höghult Inga Lisa Larsdotter, änka efter lumpsamlare Anders Karlsson Stål som dog i bröstfeber. I början av 1850-talet fick Lisa Stål löfte om ordinarie fattighjälp om hon avstod från krögeri och brännvindbränning. Socknen tilldelade hennes dotterdotter några kappar säd under hennes arrestering. När hon satt arresterad i Jönköping, flätade hon halmhattar vilka hon sålde på hemvägen därifrån, och sedan köpte brännvin som hon sålde. I kyrkboken står antecknat:"Om denna olyckliga smygkrögerska och kopplerska oefterrätteliga göranden anmälan av socknen och Landshövdingen. Ämbetets svar finns i handlingar. Ingen rättelse har följt oaktat de varningar av prediko ämbetet. Efter underrättelse den 17/I 1855 ha de utslag på sig i sista stunden att hon skulle häktas för brännvinsutering och dog av vattensot, efter ingen rättelse och bot.

Därefter bodde Lisa Ståls dotter Anna Lisa där. Hon hade två oäkta söner, Anders Gustav, född 1849 och Karl Johan, född 1855.

Vid kommunalstämman den 11 november 1863 beslöts bl. a."Då gossen Gustav Stål under Äng, flera gånger blivit beträdd med snatteri och medern genom varning och förmaning icke förmer tillrättaföra detta barn, så beslöt församlingen att inaccordera honom hos en allvarlig man som kunde hava en daglig tillsyn över honom, intill församlingen kunde bereda honom inträde på någon uppfostringsanstalt för varnartiga barn, och ansåg församlingen ingen mer passande att för närvarande taga hand om gossen än hemmansägare Johan Karlsson i Ödmundetorp som saknar egna barn och är känd såsom en kraftfull och redbar husbonde och vilken godhetsfullt gav sitt bifall härtill."

1869 brann stugan ner i Tälleborg. Vid kommunalstämman den 25 oktober samma år åtog sig församlingen att giva till brandskadade Sofia Stål 50 öre av varje förmedlat hemman, att använda till nödiga kläder med mera. 1870 flyttade Anna Lisa Stål till Åseda. Åkern där stugan stått kallades sedan för Stålahägnen.

Slätäng (129)

Inflyttad från Stenberga 1842, Anders Petter Andersson Ängkvist, född 1810 i Rumskulla Pelarne och Anna Stina Magnusdotter, född 1814 i Näshult. [korrigerat 20201225/mky]

1854 inflyttade Johan Isak Magnusson, född 1817 och Lena Stina Nagnusson, född 1825, båda i Näshult. Deras barn: Stina Maria, född 1848, Emma Lovisa, ftx1d 1853 och Jonas Gustav, född 1855. De utflyttade till Gotland 1856.

Från Nyäng inflyttade 1857 snickareJohan Pettersson, född 1826 och Stina Lisa Magnusdotter, född 1829. Deras barn: Marta Lisa, född 1855 och Emma, född 1857.

Nydala

1897 inflyttade Karl Johan Danielsson och hustrun Hilda Kristina till Nydala. Deras söner: Johan, född 1893, Karl, född 1894 och Ernst, född 1899. Johan flyttade till Åseda 1917 och Karl som var smed flyttade till Åseda 1923. Hustrun Hilda Kristina dog 1927. Karl Johan Danielsson som var svarvare dog 194-. Ernst som sysslade med urmakeri flyttade därifrån på 1960-talet. Stugan anvands sedan som sommarbostad.

Annelund (141)

En av de sista backstugorna som byggdes upp.

1903 revs stugan i Sävelund som flyttades och byggdes upp av Johan Magnusson, som hade varit arrendator i Överåkra. Johan Magnusson och hustrun Anna Stina dogo bada 1915. Därefter bodde deras dotter Ida där, som kallades för "Ida Duktig". När hon hade dött köptes stugan av Melkersson som rev den och kolade den, liksom många andra stugor under krigsåren i början på 1940-talet.